BILD-betalsida-klar

Företag som stödjer russen 2017

• Svenska Russavelsföreningen

 

Donation:
 Torsten Jakobssons Minne
 Rune Lindahls Fond för russens välbefinnande på Lojsta hed