BILD-betalsida-klar

Företag som stödjer russen 2018

• Svenska Russavelsföreningen

Donation:
 Rune Lindahls Fond för russens välbefinnande på Lojsta hed