2020

SAMTLIGA FÖL 2020 e: CLIP 712

Juhli., Bruden.NY, ViraNY.

Från vänster: sto u: Juhli  (film)(film2)(film3), sto u: Bruden (film)(film2)(film3), sto u: Vira (film)(film2)(film3)(film4)

L-vira.NY,.JulianaNY, Qådan..NYNYFrån vänster: sto u: L-vira (film)(film2)(film3), sto u: Juliana (film)(film2)(film3), sto u: Qådan (film)(film2)(film3)(film4)

VisslaNY., LeenaNY..OlvaNY..Från vänster: Sto u: Vissla (film)(film2)(film3), sto u: Leena (film)(film2)(film3), sto u: Olva (film)(film2)(film3)(film4).

 QeldannNYNY.MinnasNY.Fillipinny
Från vänster: Hingst u: Qeldann (film)(film2)(film3)(film4), sto u: Minnas (film)(film2), sto u: Fillipin (film)(film2)(film3)(film4)
LingelaNYNY, KåsannyNY,TöaNyNy
.Från vänster: Sto u: Lingela (film)(film2)(film3), sto u: Kåsan (film)(film2)(film3), sto u: Töa (film)(film2)(film3)
ViktoriaNY, ÄrlaNYNY.NYFröken HedNY
Från väster: Sto u: Viktoria (film)(film2), sto u: Ärla (film)(film2)(film3)(film4), hingst u: Fröken Hed (film)(film2)(film3)(film4).
.
LillNY, PlaskNYNY.BridgetNYNy
Från vänster: Sto u: Lill (film)(film2), sto u: Plask (film)(film2)(film3), hingst u: Bridget (film)(film2)(film3)
.
FreiaNY.SkogsduvanNY.EssannNY
Från vänster: Sto u: Freia (film)(film2), hingst u: Skogsduvan (film)(film2)(film3)(film4), hingst u : Essann (film)(film2)(film3)
Britt,Juline.NYGunsanNY,pdf Från vänster: Sto u: Britt (film)(film2), sto u: Juline (film)(film2)(film3), hingst u: Gunsan (film)(film2)(film3)
Lin.NYDuvaNYNY,Juverina
Från vänster: sto u: Lin (film)(film2), sto u: Duva (film)(film2)(film3)(film4), sto u: Juverina (film)(film2)
SindiNY.LevinaNY, Svava
.Från vänster: hingst u: Sindi (film)(film2)(film3), sto u: Levina (film)(film2)(film3), sto u: Svava (film)(film2)(film3)
Yrväder
Från vänster: hingst u Yrväder (film)(film2)
.
FÖLLISTA
Sto, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juhli e: Whisky 594 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Ingvar Andersson, Lojsta Autsarve 415, 623 59 Hemse
.
• Sto, brun (3/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Bruden 5136 e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

.

• Sto, brun (5/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse
.
• Sto, fux (5/5) SÅLD
e: Clip 712 u: 
L-vira e: Whisky 594 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse 

.

• Stoljusfux (6/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juliana 3871 e.Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn
.
• Sto, brun (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse
.
• Sto, brun (9/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Vissla 4512 e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Sto, brun (10/5) SÅLD
e: Clip 712 u: 
Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Sto, fux, stjärn (12/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Olva 5413 e. Timon 533 u. Olivia 3200 e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Stern Öjefors, Gerum Ajmunde 155 62356 Hemse

• Hingst, brun (13/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Qeldann e: Whisky 594 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Allan Keldergard,  Kelder Linde, 623 57 Hemse
.
• Sto, brun (13/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn
.
• Sto, fux (14/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse
.
• Sto, fux (15/5) SÅLD
e: Clip 712 u:Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby
.
• Sto, brun (15/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse
.
• Sto, fux (17/5) SÅLD
e: Clip 712 u:Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse
.
• Sto, brun (19/5) KVAR I FLOCKEN
e: Clip 712 u: Viktoria 4134 e. Juventus 468 u. Silvia 2367 e. Ponte 230 u. Saudi 910 e. Raketen 102 – Klipp 93
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster
.
• Sto, svart (19/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse
.
• Hingst, brun (26/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse
.
• Sto, brun (2/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Lill 6039 e: Gulldis 635 u: Levinda 3642 e. Othello G 431 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster
.
• Sto, svart, vhip (2/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

.

• Hingst, brun (6/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, brun (8/6) KVAR I FLOCKEN
e: Clip 712 u: Freia 5955 e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn

.• Hingst, fux (14/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9, 62377 Klintehamn

.• Hingst, ljusbrun (16/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Essann 5910 e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby.

.• Sto, brun (16/6) SÅLD
e: Clip 712 uBritt 6040 e: Gulldis 635 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster.

• Sto, svart (26/6) SÅLD
e: Clip 712 uJuline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse

• Hingst, ljusfux (27/6) SÅLD
e: Clip 712 uGunsan 5956 e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, brun (28/6) KVAR I FLOCKEN
e: Clip 712 uLin 4825 e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9 62377, Klintehamn

• Sto, fux (30/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

• Sto, fux (1/7)  KVAR I FLOCKEN
e: Clip 712 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

.• Hingst brun (5/7) SÅLD
e: Clip 712 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse


• Sto 
svart (25/7) SÅLD
e: Clip 712 u: Levina 5248 e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster

• Sto brun (26/7) SÅLD
e: Clip 712 u: Svava 5400 e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse.

• Hingst svart (1/8) SÅLD
e: Clip 712 u: Yrväder 5678 e: Tyfon 617 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Göran Graaf, Mellang 7 B, 621 57 Visby