Smått & Gott

 

Prinsessan Leonore liten

NÅGRA TIMMAR GAMMAL – HAIDI AF GOTLAND MED MAMMA MINNAS.            FOTO: ANNA ERICSSON

LOJSTAFÖL GÅVA TILL PRINSESSAN LEONORE

Onsdag 21 maj 2014 kom en delegation bestående av bland annat landshövdingen och representanter för Kungliga hovstallet till Lojsta hed. Uppdraget var att utse ett stoföl i dopgåva från länsstyrelsen och region Gotland till H.K.H. Prinsessan Leonore, Hertiginna av Gotland.
Alla föl hade ännu inte fötts och det fanns för dagen sju stoföl att välja på, alla efter hingsten Jagga Ess 583 som gick med flocken 2012-2013.
Valet föll slutligen på ett nyfött långbent stoföl som smög sig fram bakom trädens stammar tillsammans med sin mamma. Sto och föl visade upp sig lugnt och tryggt innan de åter försvann in i skogen. Hela församlingen på plats var överens om att detta var fölet man ville ha.
Stofölet fick senare namnet Haidi af Gotland. Mamma är Minnas 4437 (Freja-familjen)  e: Junisorken 484 u. Maizena 2683 (ägare Reine Lindgren, Klintehamn).
– Vi hoppas att prinsessan Leonore så småningom får en lika god vän i den här lilla hästen som russet Travolta blev för den kungliga familjen, sade landshövding Cecilia Schelin Seidegård när hon överlämnade ett foto på fölungen efter dopceremonin i Drottningholms slottskyrka den 8 juni.
1978 fick prinsessan Viktoria fölet Travolta från Lojsta hed i gåva av Hushållningssällskapet på Gotland. Travolta blev 29 år och levde största delen av sitt liv i Kungliga hovstallet. Alla tre kungabarnen lärde sig rida på henne och varje sommar följde hon med familjen till Solliden på Öland. 

ÄLDSTA RUSSETlisen Gotlandsruss kan bli mycket gamla. Äldsta russet på Lojsta hed sedan området hägnades in blev Lisen 283, född 1937. När hon dog 1971 var hon 34 år. Det finns även uppgifter om russ som blivit 45 år. Äldst i flocken på senare tid var Linnea 2566, född 1981, som blev 31 år.

 

Lisen 283 blev 34 år

 

 


 

AVELSPLAN FÖR RUSSEN PÅ LOJSTA HED
Syftet med arbetet med de viltgående russen på Lojsta hed är att visa denna gamla svenska hästras i sin ursprungliga miljö under så naturlig förutsättningar som möjligt.
Att den uråldriga avelsmetoden med djur ”på skogen” lever kvar in i modern tid är unikt, inte bara i Sverige utan även i ett större perspektiv, och är en påminnelse om hur hästar är faktiskt skapta att leva – i flock i frihet under bar himmel. Flocken är förutom ett unikt kulturarv en oersättlig genbank för denna ras som av EU klassats som utrotningshotad.
Samtliga medlemmar i dagens flock kan, enligt Riksstambok för russ I-II, spåras till sex ston som gick på Lojsta hed i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Att bevara dessa stostammar för framtiden är ett primärt mål i avelsarbetet på Lojsta hed. Detta sker genom att med varsam hand välja ut livskraftiga, starka och rastypiska individer vid pålägg av nya föl för att på så vis bevara stostammarna i balans inom flocken.
Veterinär Kurt Graaf anger i boken Lantraser 93 följande:
“I dagsläget när hästhållningen även för ponnyer alltmer fjärmas från de ursprungliga förhållandena är Lojsta heds berättigande ännu större. Det är av väsentlig betydelse att russet någonstans hålles så nära dess ursprungsförhållanden som möjligt. Det finns ett gammalt uttryck: “Torvan gör kon”, dvs miljö, klimat och betesförhållanden sätter sin prägel på den lokala kotypen. “Ko” kan lika väl bytas ut mot “häst”. Detta är faktiskt grunden i modern artbildningsteori, lika mycket som förutsättningen för uppkomst av lantraser. Skall vi även framdeles bibehålla russet vid vad det är och har varit är Lojsta hed ett måste”.
Russen på Lojsta hed ägs idag av ca femton gotländska familjer och Gotlands hushållningssällskap som tillsammans bildar en sambetesförening.
Flockens bas består av omkring 50 ston. När fölen föds på våren och sommaren stiger antalet i till drygt 80 djur. För att ha kontroll på aveln och undvika inavel används en hingst åt gången. Hingsten hyrs oftast in för en eller några säsonger och släpps till flocken i början av sommaren och tas hem i september.
I november skiljs fölen som sålts från flocken. Ett fåtal stoföl släpps tillbaka till skogen varje år och får sedan leva resten av sina liv ”på skogen” på samma sätt som deras förfäder gjort sedan urminnes tider.
(Hela dokumentet ” Gotlandsrussen på Lojsta hed – en plan för en långsiktig och hållbar verksamhet ” klicka här)

Sex stostammar
De sex stostammarna på Lojsta hed (källa Stambok för russ I-II)
Stjärna
Ljusbrun stj Född 1874 E.Hägg, Hägvalls, Gerum Såld 1896 till A/B Gotlands ponystuteri, Busarve, Othem. Död 1900.

Krona 2 (Qviestjerna)
Brun Född 1879 Ägare A. Smith, Skote, Lojsta Såld 1904 till A/B Gotlands ponystuteri, Busarve, Othem. Död 1911

Gera 10 (Kajsa)
Black, 126 cm Född omkring 1890 e. Olle 2 u.russto Ägare J.N Jakobsson, Ejmunds, Gerum Såld 1911 till Skåne

Freja 67
Brun, stj, 118 cm Född 1904 Ägare: E. Lindgren, Likmunds, Gerum

Vesta 33 (Sanna)
Brun, ljusa flankar och ben, 116 cm Född 1900 Såld 1908 till A/B Gotlands ponystuteri, Busarve, Othem, och 1915 till Hästlotteriet, Stockholm

Fia
Brunt russto Född på 1800-talet Inget stamboksnummer. Förekommer första gången i Stambok för russ I-II i härstamningen för Rosa 68 

Linnea 2566 i hösthagen augusti 2012. FOTO: ANNA ERICSSON

Linnea 2566 i hösthagen augusti 2012. FOTO: ANNA ERICSSON

STON SOM LÄMNAT FLOCKEN

Klicka här


junisorkenJunisorken 484 Godkänd hingst född på Lojsta hed 1988, e: Grane 253 u: Linett 1730. Travrekord 1.43,7. SM-vinnare i ponnytrav 1997. Har lämnat ett flertal 2-minuterstravare och diplomston samt godkände hingsten Nordman 569.
copyright: Stuteri Trot

TRAVRESULTAT AVKOMMOR FRÅN LOJSTA HED
Lojstauppfödda russ som travat under 2 minuter:
(Sammanställt av Rebecca Jansson-Åkerblom)
1.43,7a Junisorken 484 h-88 e. Grane 253 – Linett 1730 ue. Sven 195
1.47,3a Lojstayulian (Exp Norge) v-01 e. Junisorken 484 – Liana 3326 ue. Inter 380
1.48,5a Lojsta Shere Khan v-86 e. Furir 354 – Bruna Böna 2148 ue. Ponte 230
1.49,1a Banjo v-87 e. Inter 380 – Bönan 1240 ue. Sven 195
1.49,7a Lojstas Candle Light 4166 s-99 e. Juventus 468 – Berta 2497 ue. Hubertus 299
1.51,1v Glader v-73 e. Sven 195 – Slampa 557 ue. Klippman 97
1.52,2a Rolle J. v-86 e. Furir 354 – Linett 1730 ue. Sven 195
1.52,9v Eloge v-92 e. Rebell 36 – Juli 2247 ue. Ponte 230
1.52,9v Rocky II v-86 e. Furir 354 – Snoppan 2316 ue. Ponte 230
1.53,1v Make My Day v-02 e. Junisorken 484 – Leona 4127 ue. Juventus 468
1.53,2a Jonglör v-97 e. Kanel 442 – Juli 2247 ue. Ponte 230
1.53,5a Carnalit v-02 e. Junisorken 484 – Certina 2688 ue. Center 330
1.54,2a Thiger v-01 e. Junisorken 484 – Levinda 3642 ue. Othello G 431
1.54,8v Lojstas Starlight (Exp Norge) h-99 e. Juventus 468 – Maritza 2808 ue. Hubertus 299
1.55,1v Bress v -04 e. John Russ 422 – Duva 4513 ue. Junisorken 484
1.55,6a Prins Stjärn v-80 e. Hubertus 299 – Malva 1980 ue. Sven 195
1.55,6v Baxter v-89 e. Inter 380 – Naima 2496 ue. Hubertus 299
1.55,7v Orver v-01 e. Junisorken 484 – Juliana 3871 ue. Kanel 442
1.56,1v Hero 324 h-75 e. Ponte 230 – Linett 1730 ue. Sven 195
1.57,4a Lojstagorm v-03 e. John Russ 422 – Tina 3883 ue. Kanel 442
1.57,9v Biggen v-83 e. Center 330 – Bruna Böna 2148 ue. Ponte 230
1.58,0a Nemo v-01 e. Junisorken 484 – Vira 4043 ue. Juventus 468
1.58,0 Jolli’s Joppe v -04 e. John Russ 422 – Jolli 4181
1.58,4a Blexter v-02 e. Junisorken 484 – Lingela 4130 ue. Juventus 468
1.58,5v Aramis II v-87 e. Inter 380 – Linett 1730 ue. Sven 195
1.58,5v Ramido v-62 e. Raketen 102 – Rosita 460 ue. Nils Dacke 94
1.59,2v Bolsan s-02 e. Junisorken 484 – Olivia 3200 ue. Inter 380
1.59,7v Hageby-Russi 579 s-54 e. Revel General 106 – Blondi 304 ue. Botajr 809
1.59,6a Lojstayungar (Exp Norge) v-01 e. Junisorken 484 – Gradenia 2684 ue. Hubertus 299
1.59.9v Lillen v -02 e. Junisorken 484 – Boa-Lill 2822 e. Petrol 339

LISTA GODKÄNDA HINGSTAR FÖDDA PÅ LOJSTA HED
Klicka här.

 


 

GAMLA TIDNINGSKLIPP

Utdrag från boken ”Från fars och farfars tid” – En bokfilm om gutarnas ö (Samling av gotländska tidningsklipp och andra tryckalster från 1800-talets början till tidigt 1900-tal utgiven av Svensk bokfilm 1959) Henrik Smith Skote Lojsta,,
Henrik Smith, Skote, Lojsta. En av de stora russbönderna i slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Här med hingsten Reform 65, född 1918, e: Ludde 49 u: Jota 125. 

Lojsta 28 december 1895
Det största antalet skogsruss som någon gård af ett mantals storlek å Gotland eges, är antagligen å hemmanet Skote i Lojsta. Det finns f.n. emellan 40 och 50 stycken af denna för Gotland enastående hästras (okänd källa 1895)

Gotlandsruss på hästutställning
Vid den nu pågående hästutställningen i Stockholm har godsägare Wöhler 6 förädlade gotlandsruss, hvilka ensamma representerar afdelningen ponies, hvarigenom hr Wöhler för länge sedan slagit record vid våra hästutställningar, säger N.D.A.  som tillägger: I ett särskildt litet stall stodo Wöhlers 6 ponies, gotländska russ, af hvilka det minsta mäter blott 125 och 123 cm öfver manke och bakom sadel. Dessa nätta fromma och förståndiga djur kunna alltid påräkna den utställningsbesökande allmänhetens lifligaste intresse. Hästskötaren upplyste om att hr. Wöhler har ungefär ett 50-tal af dessa små egendomliga hästar, dock icke på stall ty, – hvad  som säkert skall öfverraska de flesta af våra läsare – dessa djur vistas ute i det fria året om, både sommar och vinter, och infångas, när de skola användas. Under vintern, då snön ligger hård, blifva de nog vid sämre hull, men så snart våren kommer och brodden spirar upp är de snart åter hulliga och trinda. Två af de nu utstälda, n:r 151 och 152, infångades för ungefär en månads sedan och skola nu köras i spann, som förlöpare till n:r 149 och 150. De tämjas och tränas lätt efter sin vistelse i det fria, ty de äro som sagdt mycket kloka, läraktiga och fromsinta. För fyra af de utstälda småhästarna belönades hr Wöhler med ett 1:sta pris, silfvermedalj. (Gotlänningen 13 april 1896)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/1/lojstahedrussen.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405