Föl till salu

Nu kommer andra kullen efter Clip 712. (Läs mer om honom här)
Fölen presenteras allt eftersom de föds med bilder och härstamning längre ner på denna sida.
Stoföl kostar 9 000 kr
Hingstföl kostar 7 500 kr
(En administrativ kostnad på 800 kr tillkommer per föl)
Fölen är vid leverans chip- och frysmärkta.
Det är köparen som namnger fölet. Hjälp med samordning av transport till fastlandet kan ordnas.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig!
KONTAKT: Tillsyningsman Ingvar Andersson tel 070-5478268
Du kan även mejla: kontakt@lojstahedrussen.se
Vid frågor om namnregistrering kontakta: registrator@gotlandsruss.se
• Så går det till att köpa föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR.
• Tips om hantering av föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR

Madineny, SmillaNY. Fröken HedHY

Från vänster: Hingst u: Madine (film)(film2),(film3) sto u: Smilla (film)(film2)(film3), hingst u: Fröken Hed (film)(film2)

LeenaNY,.Sippan,NY MajviNY

 Från vänster: Sto u: Leena (film)(film2), hingst u: Sippan, hingst (film)(film2) u: Majvi (film)(film2)(film3)

BrudenNY,.JessanNY,Babben.NYNYpdf

Från vänster: Sto u: Bruden (film)(film2), hingst u: Jessan (film)(film2), sto u: Babben (film)(film2)(film3)

HilldaNY, MinnasNY,.Bridget
Från vänster: Hingst u: Hillda (film)(film2), sto u: Minnas (film)(film2), sto u: Bridget (film)(film2)

QådanNY, FillipinNY, PlaskNY

Från vänster: Sto u: Qådan (film), sto u: Fillipin (film)(film2),  hingst u: Plask (film)(film2)

JosefinNY, CatinkanyNYNY...,.L-viranyNY,pdf

Från vänster: Hingst u: Josefin (film)(film2), hingst u: Catinka (film)(film2)(film3)(film4), sto u: L-Vira (film)(film2)(film3)
TöaNY, KåsanNYNY, SindirellaNY

Från vänster: Hingst u: Töa (film)(film2), hingst u: Kåsan (film)(film2)(film3)(film4), hingst u: Sindirella (film) (film2)
JuhliNY,LingelaNY,Juliana..

Från vänster: Sto u: Juhli (film)(film2), sto u: Lingela (film)(film2, sto u: Juliana (film)

Juverina,Niann, Essan

Från vänster: Sto u: Juverina (film), hingst u: Niann (film)(film2), sto u: Essann (film)(film2).

JulineNYY, Freia,Lill

Från vänster: Hingst u: Juline (film)(film2), hingst u: Freia (film)(film2), sto u: Lill (film)

Gunsan.Sindf
Från vänster: Sto u: Gunsan (film), sto u: Sindi (film)

 

FÖLLISTA 2021

• Hingst, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Madine 4559 e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Sto, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Smilla 3874 e. Kanel 442 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 u. Lia 1155 e. Raketen 102 – Dollman 81
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux (3/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse

• Sto, brun  (5/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Leena 5655 e:Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, svart (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Sippan e: Junisorken 484 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Russambetesföreningen Lojsta hed/Ingvar Andersson

• Sto, svart (9/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Bruden 5136 e:  Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, svart (10/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Jessan 5897 e: Jagga Ess 583 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, fux (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, fux, vhip (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Hillda e: Qvitt 619 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, fux, stjärn (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn

• Sto, brun (12/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, brun (12/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, fux (13/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Fillipin 5432  e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

• Hingst, fux (13/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

• Hingst, brun (14/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 – Klipp 9
Ägare: Carina och Stern Öjefors Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Hingst, fux (14/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Catinka 5412  e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Sto, fux (15/5) SÅLD
e: Clip 712 u: L-vira e: Whisky 594 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse
.

• Hingst, fux (16/5) SÅLD
e: Clip 712 u:Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun (17/5)
e: Clip 712 u: Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Hingst, brun, vhip (19/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Sindirella 6033 e: Gulldis 635 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

• Sto, brun (21/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juhli 
e: Whisky 594 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97

Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 415 Hemse

• Sto, brun (23/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Sto, brun (27/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juliana 3871 e. Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn 

• Sto, brun (28/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Hingst, brun (9/6) 
e: Clip 712 u: Niann 4433 e: Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, fux (9/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Essann 5910 e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby

• Hingst, svart (13/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Juline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse

• Hingst, brun (13/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Freia 5955 e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn

• Sto, brun (16/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Lill 6039 e: Gulldis 635 u: Levinda 3642 e. Othello G 431 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster

• Sto, fux (19/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Gunsan 5956 e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, brun (21/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

 

 

 

 

ALLA FÖL TIDIGARE ÅR

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/1/lojstahedrussen.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405