Föl till salu

Här är alla föl födda 2018 efter Qvitt 619. Läs mer om honom här.
Fölen presenteras med bild och härstamning längre ned på denna sida.
Stoföl kostar 8 000 kr
Hingstföl kostar 6 000 kr
(En administrativ kostnad på 800 kr tillkommer per föl)
Fölen är vid leverans chip- och frysmärkta. Det är köparen som namnger fölet.
Hjälp med samordning av transport till fastlandet kan ordnas.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig!
KONTAKT: Tillsyningsman Ingvar Andersson tel 070-5478268
Du kan även mejla: kontakt@lojstahedrussen.se
Vid frågor om namnregistrering kontakta: registrator@gotlandsruss.se
• Så går det till att köpa föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR.
• Tips om hantering av föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR

Fyra föl kvar till salu (januari 2019)
Här är de föl som ännu är osålda på Lojsta hed. Filmerna på osålda föl uppdateras kontinuerligt. Längre ned på sidan finns bilder och mer info om årets samtliga föl.

Catinka okt

• TINKA. Sto, brun u: Catinka 5412 (film) (film2)(film3)

Qådan sto 15dec 2018
• QÅMPIS. Sto, svart u: Qådan 4754 (film) (film2)(film3)(film4)
Sinett - stoföl u Sind

• SINETT. Sto, brun u: Sindi 5537 (film) (film2) (film3) (film4)

Jolli hingst okt

• ZNOBBEN. Hingst, brun u: Jolli 4181 (film) (film2)(film3)

Bildlista samtliga föl födda 2018 (e: Qvitt 619)Catinka, Töa,Vira

Från vänster: Sto u: Catinka 5412 (film)(film2), sto u:  Töa 4514 (film)(film), hingst u: Vira 4043 (film)

Minnas ny, Gunsan,Bridget nypdf

Från vänster: Hingst u: Minnas 4437 (film), hingst u: Gunsan (film), sto u: Bridget 4399 (film)(film2).

Viktoria ny, Bruden,Ärlany

Från vänster: sto u: Viktoria 4134 (film), hingst u: Bruden 5136 (film), sto u: Ärla 4725 (film)

Fröken Hed,Majvi NY Fillipin
Från vänster: Sto u: Fröken Hed 5431 (film), sto u: Majvi 4247 (film)(film2), hingst u: Fillipin 5432 (film)

 

Olva ny,Plask.Freiapdf

Från vänster: Sto u: Olva 5413 (film)(Film2), hingst u: Plask 5296 (film), sto u: Freia (film).

Julineny, Mariellanyy, Qådan ny

Från vänster: sto u; Juline 5237 (film), hingst u: Mariella 3922 (film)(film2), sto u: Qådan 4754 (film)(film2).

Svava NYY.Kåsan NY,LingelaNYY

Från vänster: Sto u: Svava 5400 (film)(film2), sto u: Kåsan 5401 (film), sto u:  Lingela 4130 (film)

Leena,Leona,Smilla ny


Från vänster: Sto u: Leena 5655 (film), hingst u: Leona 4127 (film), hingst u: Smilla 3874 (film)(film2)

Jollinyny, Vissla ny .Jessan nypdf

Från vänster: Hingst u: Jolli 4181 (film), hingst u: Vissla 4512 (film), hingst u: Jessan 5897 (film)(film2)

Niann, yrväder, Julianany

Från vänster: Sto u: Niann 4433 (film), hingst u: Yrväder 5678 (film), sto u: Juliana 3871 (film).

Duva,Skogsduvanny.Levina ny

Från vänster: Hingst u: Duva 4513 (film), hingst u: Skogsduvan 5402 (film), sto u: Levina 5248 (film)(film2).

Rebinany, Lin ny.Essannny

Från vänster: sto u: Rebina 3430 (film), hingst u: Lin 4825 (film)(filmII), sto u: Essann 5910 (film)(film2)

 

Sindi sto 29juli

Stoföl u: Sindi 5537 (film)(film2).


Lista samtliga föl födda 2018

• Sto, brun (25/4)
e: Qvitt 619 u: Catinka 5412 e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353, Hemse

• Sto, svart (2/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun, vhip (2/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Vira 4043 e. Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux (3/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn

• Hingst, svart (5/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Gunsan e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, brun (5/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, svart (6/5) KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Viktoria 4134 e. Juventus 468 u. Silvia 2367 e. Ponte 230 u. Saudi 910 e. Raketen 102 – Klipp 93
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, brun, stjärn (7/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Bruden 5136 e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, svart  (8/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Sto, fux, vhip  (8/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Autsarve 415 62359 Hemse

• Sto, brun (9/5) 
e: Qvitt 619 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Stig Andersson stbh, Mickelbys Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (9/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

• Sto, svart (10/5)  KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Olva 5413 e. Timon 533 u. Olivia 3200 e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse

• Hingst, Svart (10/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

• Sto, brun, vhip (10/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Freia e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn

• Sto, svart (11/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Juline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (12/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Mariella 3922 e. Kanel 442 u. Maribella 3478 e. Rebell 369 u. Marika 2249 e. Ponte 230 – Raketen 102
Ägare: Syskonen Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse

• Sto, svart (12/5)
e: Qvitt 619 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, brun, vhip (12/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Svava 5400 e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, brun (14/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, brun, vhip (15/5) KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby

• Sto, brun, vhip (16/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, svart, stjärn (16/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, brun (16/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Smilla 3874 e. Kanel 442 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 u. Lia 1155 e. Raketen 102 – Dollman 81
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun (16/5) 
e: Qvitt 619 u:  
Jolli 4181 e. Kanel 442 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Carina Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse
 .
.
• Hingst, brun (17/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: 
Vissla 4512  e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse
.
• Hingst, brun, stjärn (19/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Jessan 5897 e: Jagga Ess 583 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster
 .
• Sto, fux (20/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse
 .
• Hingst, brun, stjärnämne (21/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: 
Yrväder 5678 e: Tyfon 617 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Göran Graaf, Mellang 7 B, 621 57 Visby

 

• Sto, brun (21/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: 
Juliana 3871 e.Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte
230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn
.

• Hingst, svart, stjärn (28/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (1/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9, 62377 Klintehamn

• Sto, svart (4/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Levina 5248 e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster

• Sto, fux, stjärn (6/6)  KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby


• Hingst, brun
 
(11/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Lin 4825 e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9 62377, Klintehamn


• Sto, brun
 (12/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Essann 5910 e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby

• Sto, brun (15/6)
e: Qvitt 619 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

 

 

 

 

Föl tidigare år

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/1/lojstahedrussen.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405