Föl till salu

Nu är alla föl födda 2018 efter Qvitt 619 sålda. I vår kommer andra, och sista, kullen på heden efter honom. Läs mer om Qvitt här.
Alla föl presenteras med bild och härstamning längre ned på denna sida.
Stoföl kostar 8 000 kr
Hingstföl kostar 6 000 kr
(En administrativ kostnad på 800 kr tillkommer per föl)
Fölen är vid leverans chip- och frysmärkta. Det är köparen som namnger fölet.
Hjälp med samordning av transport till fastlandet kan ordnas.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig!
KONTAKT: Tillsyningsman Ingvar Andersson tel 070-5478268
Du kan även mejla: kontakt@lojstahedrussen.se
Vid frågor om namnregistrering kontakta: registrator@gotlandsruss.se
• Så går det till att köpa föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR.
• Tips om hantering av föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR

Samtliga föl födda 2018 (e: Qvitt 619)Catinka, Töa,Vira

Från vänster: Sto u: Catinka 5412 (film)(film2), sto u:  Töa 4514 (film)(film), hingst u: Vira 4043 (film)

Minnas ny, Gunsan,Bridget nypdf

Från vänster: Hingst u: Minnas 4437 (film), hingst u: Gunsan (film), sto u: Bridget 4399 (film)(film2).

Viktoria ny, Bruden,Ärlany

Från vänster: sto u: Viktoria 4134 (film), hingst u: Bruden 5136 (film), sto u: Ärla 4725 (film)

Fröken Hed,Majvi NY Fillipin
Från vänster: Sto u: Fröken Hed 5431 (film), sto u: Majvi 4247 (film)(film2), hingst u: Fillipin 5432 (film)

 

Olva ny,Plask.Freiapdf

Från vänster: Sto u: Olva 5413 (film)(Film2), hingst u: Plask 5296 (film), sto u: Freia (film).

Julineny, Mariellanyy, Qådan ny

Från vänster: sto u; Juline 5237 (film), hingst u: Mariella 3922 (film)(film2), sto u: Qådan 4754 (film)(film2)(film3).

Svava NYY.Kåsan NY,LingelaNYY

Från vänster: Sto u: Svava 5400 (film)(film2), sto u: Kåsan 5401 (film), sto u:  Lingela 4130 (film)

Leena,Leona,Smilla ny


Från vänster: Sto u: Leena 5655 (film), hingst u: Leona 4127 (film), hingst u: Smilla 3874 (film)(film2)

Jollinyny, Vissla ny .Jessan nypdf

Från vänster: Hingst u: Jolli 4181 (film), hingst u: Vissla 4512 (film), hingst u: Jessan 5897 (film)(film2)

Niann, yrväder, Julianany

Från vänster: Sto u: Niann 4433 (film), hingst u: Yrväder 5678 (film), sto u: Juliana 3871 (film).

Duva,Skogsduvanny.Levina ny

Från vänster: Hingst u: Duva 4513 (film), hingst u: Skogsduvan 5402 (film), sto u: Levina 5248 (film)(film2).

Rebinany, Lin ny.Essannny

Från vänster: sto u: Rebina 3430 (film), hingst u: Lin 4825 (film)(filmII), sto u: Essann 5910 (film)(film2)

 

Sindi sto 29juli

Stoföl u: Sindi 5537 (film)(film2)(Film3).


Lista samtliga föl födda 2018

• Sto, brun (25/4) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Catinka 5412 e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353, Hemse

• Sto, svart (2/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun, vhip (2/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Vira 4043 e. Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux (3/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn

• Hingst, svart (5/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Gunsan e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, brun (5/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, svart (6/5) KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Viktoria 4134 e. Juventus 468 u. Silvia 2367 e. Ponte 230 u. Saudi 910 e. Raketen 102 – Klipp 93
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, brun, stjärn (7/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Bruden 5136 e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, svart  (8/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Sto, fux, vhip  (8/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Autsarve 415 62359 Hemse

• Sto, brun (9/5) 
e: Qvitt 619 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Stig Andersson stbh, Mickelbys Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (9/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

• Sto, svart (10/5)  KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Olva 5413 e. Timon 533 u. Olivia 3200 e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse

• Hingst, Svart (10/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

• Sto, brun, vhip (10/5)  SÅLD
e: Qvitt 619 u: Freia e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn

• Sto, svart (11/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Juline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (12/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Mariella 3922 e. Kanel 442 u. Maribella 3478 e. Rebell 369 u. Marika 2249 e. Ponte 230 – Raketen 102
Ägare: Syskonen Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse

• Sto, svart (12/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, brun, vhip (12/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Svava 5400 e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, brun (14/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, brun, vhip (15/5) KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby

• Sto, brun, vhip (16/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, svart, stjärn (16/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, brun (16/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Smilla 3874 e. Kanel 442 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 u. Lia 1155 e. Raketen 102 – Dollman 81
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun (16/5) HEM TILL ÄGAREN
e: Qvitt 619 u:  
Jolli 4181 e. Kanel 442 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Carina Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse
 .
.
• Hingst, brun (17/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: 
Vissla 4512  e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse
.
• Hingst, brun, stjärn (19/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Jessan 5897 e: Jagga Ess 583 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster
 .
• Sto, fux (20/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse
 .
• Hingst, brun, stjärnämne (21/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: 
Yrväder 5678 e: Tyfon 617 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Göran Graaf, Mellang 7 B, 621 57 Visby

 

• Sto, brun (21/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: 
Juliana 3871 e.Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte
230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn
.

• Hingst, svart, stjärn (28/5) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (1/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9, 62377 Klintehamn

• Sto, svart (4/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Levina 5248 e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster

• Sto, fux, stjärn (6/6)  KVAR I FLOCKEN
e: Qvitt 619 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby


• Hingst, brun
 
(11/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Lin 4825 e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9 62377, Klintehamn


• Sto, brun
 (12/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Essann 5910 e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby

• Sto, brun (15/6) SÅLD
e: Qvitt 619 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

 

 

 

 

Föl tidigare år

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/1/lojstahedrussen.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405