Flocken

start

FOTO: ANNA ERICSSON

FLOCKEN PÅ LOJSTA HED 2021

Flocken består av ca 50 ston. När fölen föds på sommaren stiger antalet till omkring 80. Hästarna som presenteras nedan är permanenta flockmedlemmar.
Samtliga flockmedlemmar stammar enligt russtamboken från sex stofamiljer (se fliken “Smått o gott”). Respektive stofamilj anges inom parentes.
Siffran efter namnet anger stamboksnummer. Siffran inom parentes anger frysmärkningsnummer.

Vivi (Stjärna-familjen)
Sto f 2020 Ljusbrun (frysm 012) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland (Lojsta hed)
e: Clip 712 u: Viktoria 4134 e: Juventus 468 u:Silvia 2367 e: Ponte 230 u: Saudi 910 e: Raketen 102 – Klipp 93
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

Birgitha (Vesta-familjen)
Sto f 2020 Ljusfux, Ljmosv (frm 011) Uppfödare: Hilding Norrby, Visby (Lojsta hed)
e: Clip 712 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare:Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse
.
Linfrö (Gera-familjen)  
Sto f 2020 
Brun (frm 020) Uppfödare: Patrik Gustavsson, Klintehamn (Lojsta hed)
e: Clip 712 u: Lin 4825 e: John Russ 422 u: Linnéa 2566 e: Hubertus 299 u: Majvi 1242 e: Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Göran Graaf, Mellang 7 B, 621 57 Visby
.
.
Måna (Gera-familjen)
Sto f 2018 Br. Uppfödare: Russambetesföreningen Lojsta hed.
e: Qvitt 619 u: Majvi 4247 ue: Juventus 468 u: Lili 3803 e: Kanel 422
Ägare: Russambetesföreningen Lojsta hed/I. Andersson, Lojsta.
.
.

FÖLSTON

Hillda (Vesta-familjen)
Sto f 2018 Ljusfux, stj (frysm 818) Uppfödare: Hilding Norrby, Visby (Lojsta hed)
e: Qvitt 619 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby
.
Mejla (Freja-familjen) 
Sto f 2018  Ljusbrun, m fl kors (frysm 821) Uppfödare: Ingela Lindgren, Klintehamn (Lojsta hed)
e: Qvitt 619 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn
.
L-vira (Fia-familjen)
Sto f 2017 Brun, stjm, vtvbf  (frysm 721) Uppfödare: Bernt Hägg (Lojsta hed)
e: Whisky 594 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
-20 S Mörkfux, vhip (frm 033)  e: Clip 712 – Rind
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse 
.
Qeldann (Stjärna-familjen)
Sto f 2017 Brun (frysm 730) Uppfödare: Allan Keldergard o Tobias Mattsson, Linde
e: Whisky 594 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
-20 H Ljusbrun (frysm 008) e: Clip 712 – Qålan
Ägare: Allan Keldergard,  Kelder Linde, 623 57 Hemse
.
Juhli (Freja-familjen)
Sto f 2017 Brun (frysm 718) Uppfödare: Börje Johansson (Lojsta hed)
e: Whisky 594 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
-20 S Brun (frm 034) e: Clip712  –  Rute-Freja
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 415 Hemse 
.
Lill 6039 (Krona-familjen)
Sto f 2016 Br vhip (frysm 601) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland (Lojsta hed)
e: Gulldis 635 u: Levinda 3642 e. Othello G 431 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379
-20 S Ljusbrun (frm 032) e: Clip 712 – Lillja
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster
.

Britt 6040 (Vesta-familjen)
Sto f 2016 Br stj (frysm 602) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland (Lojsta hed)
e: Gulldis 635 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240
-20 S Brun (frysm 031) e: Clip 712 –  Björk
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster


Sindirella 
6033 (Freja-familjen)
Sto f 2016 Br stj (frysm 611) Uppfödare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Hemse (Lojsta hed)
e: Gulldis 635 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683
-19 S Brun (frysm 917) e: Qvitt 619 – Soya
-20 gall
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

Gunsan 5956 (Vesta-familjen)
Sto f 2015 Ljbr (frm 516) Uppfödare: Hilding Norrby (Lojsta hed)
e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
-18 H Sv (frysm) e: Qvitt 619 – Präriens Birk
-19 H Sv (frysm 915) e: Qvitt 619 – Sunniva
-20 H Ljusfux, ljmosv (frm 007) e: Clip 712 – Agent
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby
.

Julitösen 5944 (Gera-familjen)
Sto f 2015 Brun, stj (frysm 530) Uppfödare: Simon Pettersson (Lojsta hed)
e: Gulldis 635 u: Juline 5237 e: Duktig 568 u: Sippan 4438 ue: Junisorken 484 uu: Josefin 4182
-19 S Svart, stjm, (frysm 916) e: Qvitt 619 – Ebony Belle
-20 gall
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse.

Freia 5955 (Freja-familjen)
Sto f 2015 Brun, stj (frm 518) Uppfödare: Börje Johansson (Lojsta hed)
e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
-18 S Ljusbrun, vhip, (frysm 837) e: Qvitt 619 – Ale-Freja
-19 gall
-20 S Ljusbrun (frysm 030) e: Clip 712 – Liily
Ägare: Ägare: Marita Havdell, Alva Rangsarve 147,  Hemse


Jessan 5897
(Krona-familjen)
Sto f 2014, Br (frm 407) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland
e: Jagga Ess 583 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
-18 H Brun, stjm (frysm 816) e: Qvitt 619 – Qvitten
-19 S Brun (frysm 914) e: Qvitt 619 – Shelma
-20 gall
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

Essann 5910(Stjärna-familjen)
Sto f 2013 Br (frysm 313) Uppfödare: Allan Keldergard (Lojsta hed)
e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
-16 S Brun stj (frm 513) e: Gulldis 635 – Esselle
-17 H Brun, stj (frm 717) e: Whisky 594 – Fenrisulven
-18 S Brun (frysm 836) e: Qvitt 619 – Essqa
-19 S Fux stj (frysm 913) e: Qvitt 619 – Lilla Frö
-20 H Brun (frm 006) e: Clip 712 – Neo af Lojsta
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby

Yrväder 5678 (Fia-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2012 Br stj snp (frysm 213) Uppfödare: Ingela Johansson (Lojsta hed)
e: Tyfon 617 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
-15 S Ljbr stj (frm 533) e: Gulldis 635 – Töisen
-16 gall
-17 H Brun, stj, (frm 715) e: Whisky 594 – StormGlimt
-18 H Brun, vhip (frysm 815) e: Qvitt 619 – Puzt
-19 S Brun (frysm 912) e: Qvitt 619 –  Yennifer
-20 H Bleksvart (frysm 005) e: Clip 712 – Rusk af Lojsta
Ägare: Göran Graaf, Mellang 7 B, 621 57 Visby

Leena 5655 (Krona-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2012 Br, vhip vtvbf (frysm 208) Uppfödare: Birgitta Cramér (Lojsta hed)
e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
-15 H Br stj e: Gulldis 635 – Leennart (död hösten -15)
-16 S Ljbr stj stjm, snp (frm 612) e: Gulldis 635 – Hejde-Krona
-17 H Brun, (frm 716)  e: Whisky 594 – Del Canto
-18 S Brun, vhip (frysm 835) e: Qvitt 619 – Wiilma
-19 S Svart (frysm 935) e: Qvitt 619 – Spaderess
-20 S Ljusbrun (frysm 029) e: Clip 712 – Heleena
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

Sindi 5537 (Freja-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2011 Br (frysm 109) Uppfödare: Ingela Lindgren (Lojsta hed)
e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
– H. Brun, stj, vtvbf, (frm 430) e: 583 Jagga Ess – Xander
-15 gall
-16 S Br stj e: Gulldis 635 – (611) Sindirella
-17 H Brun, stj, snp (frm 714) e: Whisky 594 –  Fandango
-18 S Brun (frysm 834) e: Qvitt 619 – Sinett
-19 S Brun (frysm 911) e: Qvitt 619 – Renahedi
-20 H Brun (frm 004) e: Clip 712 – Maximilian
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

Fillipin 5432 (Freja-familjen)
Sto f 2010 Br vhip (frysm 014) Uppfödare: Reine Lindgren (Lojsta hed)
e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
-13 S Br e: Jagga Ess 583 – (317) Fiddelie
-14 H Brun, stj, vtbff, (frm 429) e: Jagga Ess 583 – Filip-Filur
-15 H Brun vhip (frm 511) e: Gulldis 635 – Friggen
-16 H Brun stj (frm 629) e: Gulldis 635 – Lojstarzan
-17 H Brun (frm 713) e: Whisky 594 – Gubban
-18 H Ljusfux, stjärn (frysm 814) e: Qvitt 619 – Qim
-19 H Brun (frysm 934) e: Qvitt 619 – Skrutt
-20 S Fux, vhip (frm 028) e: Clip 712 – Skye
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

Fröken Hed 5431 (Krona-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2010 Br stj (frysm 011) Uppfödare: Reine Lindgren (Lojsta hed)
e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
-13 H Br stj e: Jagga Ess 583 – (335) Nisse Hed
-14 S Svart, (frm 419) e: Jagga Ess 583 – Hedentösen
-15 H Ljbr, stj, snp (frm 512) e: Gulldis 635 – Harry Hed
-16 S Ljbr stj snp (frm 610) e: Gulldis 635 – Heden-Krona
-17 S Svart stj – död efter födseln
-18 S Ljusfux, vhip, m fl v fr (frysm 833) e: Qvitt 619 – Madonna Hed
-19 S Svart, stm, vtvbf (frysm 910) e: Qvitt 619 – Saga Hed
-20 H Ljusbrun (frysm 003) e; Clip 712 – Hed-Sorken
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse

Kåsan 5401 (Stjärna-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2009 Br (frysm 926) Uppfödare: Tobias Mattson och Allan Keldergard (Lojsta hed)
e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
-13 H Br stj e: Jagga Ess 583 – (334) Qåtten
-14 S Brun, stjm, (frm 418) e: Jagga Ess 583 – Fide-Stjärna
-15 S Ljbr, stjm (frm 532) e: Gulldis 635 – Tonti-Stjärna
-16 H Br (frm 628) e: Gulldis 635 –  Gute Sorken
-17 gall
-18 S Ljusbrun (frysm 832) e: Qvitt 619 – Qåsa
-19 H Bleksvart, (frysm 933) e: Qvitt 619 – Maxelius
-20 S Ljusbrun (frysm 027) e: Clip 712 – Kåsans Kajza
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

 

Skogsduvan 5402 (Fia-familjen)
Sto f 2009 Fux strmbls (frysm 915) Uppfödare: Bernt Hägg (Lojsta hed)
e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
-13 S Fux nsbls, vtbff e: Jagga Ess 583 – (316) Curie
-14 S Fux, stj, nsbls, vthfrf, vtbff, (frm 417)  e: Jagga Ess 583 –  Solstrålen
-15 S Br (frm 531) e: Gulldis 635 – LojstaGull-Duva
-16 S Br (frm 608) e: Gulldis 635 – Skogslijan
-17 H Brun, stjm (frm 712) e: Whisky 594 – Sleipnir
-18 H Ljusfux, stjm (frysm 813) e: Qvitt 619 – Qvitter
-19 H Ljusfux, stj, vhnsr (frysm 932) e: Qvitt 619 – Flaqs
-20 H Ljusfux, stjm (frm 002) e: Clip 712 – Fredsduvan
Ägare: Patrik Gustavsson, Klinte Rannarve 198
623 76 Klintehamn

Catinka 5412 (Fia-familjen)
Sto f 2009 Br vhip (frysm 916) Uppfödare: Alexandra Öjefors (Lojsta hed) e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
-13 H sv bläs vtbff e: Jagga Ess 583 – (333) Lojstastuffing
-14 gall
-15 gall
-16 S Mbr vhip (frm 607) e: Gulldis 635 – Lojstabella
-17 H Brun (frm 711) e: Whisky 594 – Arthur
-18 S Brun (frysm 829) e: Qvitt 619 – Tinka
-19 H Bleksvart, (frysm 931) e: Qvitt 619 –  Gabbe
-20 gall
Ägare: Stern Öjefors, Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

Svava 5400 (Fia-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2009 Br stj (frys 919) Uppfödare: Tobias Mattson och Allan Keldergard (Lojsta hed) e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
-12 H Br stj e: Tyfon 617 – (233) Svavel
-13 gall
-14 gall
-15 H Brun, stj (frm 510) e: Gulldis 635  – Svalbard
-16 H Ljbr vhip (frm 627) e: Gulldis 635 – LojstaRusset
-17 gall
-18 S Brun, vhip (frysm 831) e: Qvitt 619 – Sveja
– 19 gall
-20 S Ljusbrun (frysm 026) e: Clip 712 – Äntligen
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

Levina 5248 (Krona-familjen)
Sto f 2008 Sv, stjärnämne (frysm.805) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland (Lojsta hed)
e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
-11 H Gbr bruten bläs e: Tyfon 617 – (136) Nils Russel
-12 S Gbr e: Tyfon 617 – (216) Russ Olga
-13 H Sv stj e: Jagga Ess 583 – (332) Lojstabil
-14 H Svart, vhip, (frm 431) e: Jagga Ess 583 – Lojstaphan
-15 H Mbr (frm 510) e: Gulldis 635 – Levinjo
-16 gall
-17 S Svart, vhip (frm 732) e: Whisky 594 – Zacapa
-18 S Bleksvart (frysm 828) e: Qvitt 619 – Börja
-19 S Svart (frysm 909) e: Qvitt 619 – Levilda
-20 S Bleksvart (frm 024) e: Clip 712 – Joelina
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster

Plask 5296 (Fia-familjen)
Sto f 2008 Sv, stjärn (frysm.806) Uppfödare: Björn Johansson (Lojsta hed)
e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
-11 H Br stj e: Tyfon 617 – (135) Zerro
-12 S Br stj e: Tyfon 617 – (215) Starâur
-13 S Bleksvart bläs vtbff e: Jagga Ess 583 – (315) Lojstacorint
-14 S Bleksvart, stj, snp, vthbf, (frm 416) e: Jagga Ess 583 – Esstelle
-15 H Ljbr, stj (frm 508) e: Gulldis 635 – Plurr
-16 H Br vhip (frm 626) e: Gulldis 635 – Milou
-17 H Brun, stj, snp (frm 710) e: Whisky 594 – Bourbon
-18 H Bleksvart (frysm 812) e: Qvitt 619 – Qlas
-19 H Ljusfux, stj (frysm 930) e: Qvitt 619 – Plasq
-20 S Svart, vhip (frm 023) e: Clip 712 – Bruden af Lojsta
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

Juline 5237 (Gera-familjen)
Sto f 2008 Sv, vthip (frysm.811) Uppfödare: Simon Pettersson (Lojsta hed)
e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
-11 S Br e: Tyfon 617 – (113) Julinett, Avelsdiplom 40p
-12 S Br stj e: Tyfon 617 – (214) Jinna
-13 H Sv stjärn e: Jagga Ess 583 –  (331) Julian
-14 S Svart, stj, snp, vthbf, (frm 415) – e: Jagga Ess 583 – Lojstasmilla
-15 S Brun, stj (frm 530) e: Gulldis 635 – Julitösen
-16 gall
-17 H Svart, stj, snp (frm 709) e: Whisky 594 – Amoris, godkänd hingst
-18 S Bleksvart (frysm 827) e: Qvitt 619 – Rut
-19 H Bleksvart (frysm 929) e: Qvitt 619 – LojstaTornado
-20 S Bleksvart (frysm 022) e: Clip 712  – Jawa
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse

Bruden 5136 (Vesta-familjen)
Sto f 2007 Br, stj (frysm 725) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland(Lojsta hed)
e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
-09 S Br. e Timon 533 – (frysm 930) Queen of the Night
-10 H Br e Lego-Lasse 603 – (031) Chester
-11 S Br e: Tyfon 617 – (112) Alba
-12 gall
-13 död
-14 gall
-15 H brun, stj (frm 507) e: Gulldis 635 – Buz
-16 H Br stj (frm 625) e: Gulldis 635 – Lindor
-17 H Brun (frm 708) e: Whisky 594 – Brisk
-18 H Brun, stj (frysm 811) e: Qvitt 619 – LojstaBruno
-19 H Bleksvart (frysm 928) e: Qvitt 619 – Lojstaspoppe
-20 S Brun (frm 021) e: Clip 712 –  Britt-Astrid
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

Lin 4825 (Gera-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2005 Ljbr (frysm 501) Uppfödare: Bernt Hägg (Lojsta hed)
e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
-09 S Br e. Timon 533 – (929) Maj-Lin, Avelsdiplom 40p
-10 H Br e. Lego-Lasse 603 – (030) Lojstakewin
-11 H Gbr e: Tyfon 617 – (134) Mintus
-12 gall
-13 gall
-14 H Fux, stj, str, vtbff, (frm 427) e: Jagga Ess 583 –  Deo Volente
-15 gall
-16 H Ljbr vhip (frm 624) e: Gulldis 635 – Lindar
-17 S Brun (frm 731) e: Whisky 594 – Halla-Gera
-18 H Brun (frysm 810) e: Qvitt 619 – Vacker
-19 S Brun (frysm 908) e: Qvitt 619 – Fröjvi
-20 S Brun (frm 020) e: Clip 712 – Linfrö
Ägare: Patrik Gustavsson, Klinte Rannarve 198 Klintehamn

Qådan 4754 (Stjärna-familjen)
Sto f 2004 Br (frysm 424) Uppfödare: Börje Johansson (Lojsta hed)
e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
-09 S Br e- Timon 533 – (926) Kåsan, Avelsdiplom 40p
-11 H Br vhip e: Tyfon 617 – (132) Klister
-12 H Gbr e: Tyfon 617 – (232) LojstaCumulus
-13 H Br e: Jagga Ess 583 – (330) Qonny Clipton
-14 H Bleksvart, stj, (frm 426)  e: Jagga Ess 583 –  Lojstaqaliber
-15 S brun (frm 529) e: Gulldis 635 – Qlådia
-16 gall
-17 S Brun (frm 730) e: Whisky 594 – Qeldann
-18 S Bleksvart (frysm 825) e: Qvitt 619 – Qåmpis
-19 S Brun, stj – förolyckad
-20 S  Brun (frm 018) e: Clip 712 – Vinda
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

Ärla 4725 (Fia-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2004 Mbr (frysm 427) Uppfödare: Allan Keldergard (Lojsta hed)
e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
-08 H Br stj, snopp vt kota v.bak e. Duktig 568 – (016) Falk
-10 S Br stj e. Lego-Lasse 603 – (016) Vilja
-11 S Br e: Tyfon 617 – (110) Vendela, Avelsdiplom 40p
-12 S Br stj snp e: Tyfon 617 – (213) Yrväder,  Avelsdiplom 40p
-13 gall
-14 S Svart, stjm, (frm 414) e: Jagga Ess 583 – Alva-Fia
-15 gall
-16 S Ljbr, snp, vtvbf (frm 606) e: Gulldis 635 –  Skogs-Fia
-17 gall
-18 S Svart (frysm 826) e: Qvitt 619 – Lojstaära
-19 gall
-20 S Bleksvart (frm 019) e: Clip 712 –  Olga-Alfrida
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

Madine 4559 (Freja-familjen)
Sto f 2003 Br (frysm 310) Uppfödare: Reine Lindgren (Lojsta hed)
e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
-06 S Br stj e Duktig 568 – (619) Brisa
-08 S Br e Duktig 568 – (813) Virpi
-10 S Br e. Lego-Lasse 603 – (015) Lojstaklara, Avelsdiplom 40p
-11 S Br e: Tyfon 617 – (109) Sindi, Avelsdiplom 40p
-12 gall
-13 H Br e: Jagga Ess 583 – (329) Messer
-14  S Br, stj, (frm 413) e: Jagga Ess 583 – Lojstaälva
-15 gall
-16 S Ljbr (frm 605) e: Gulldis 635 –  LojstaMingla
-17 S Brun (frm 729) e: Whisky 594 – Whera
-18 gall
-19 H Brun (frysm 927) e: Qvitt 619 – LojstaQurir
-20 gall
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

Minnas 4437 (Freja-familjen)
Sto f 2002 Br (frysm 204) Uppfödare: Reine Lindgren (Lojsta hed)
e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
-06 H Br e Duktig 568 – förolyckad
-07 H Fux e Duktig 568 – (714) Travis
-08 H Fux, strbls e Duktig 568 –(831) Springer
-09 H Fux bls e Timon533 – (915) Kutar
-10 S Br vhip e. Lego-Lasse 603 – (014) Fillipin
-11 död
-12 S Br e: Tyfon 617 – (211) Ametist
-13 H Fux bläs vul vtvfrf vthbf e: Jagga Ess 583 – (328) Moje
-14 S Br, brt bls, vthbf, (frm 412) e: Jagga Ess 583 – Haidi af Gotland
-15 S Ljbr, stj (frm 527) e: Gulldis 635 – Kvie-Freja
-16 gall
-17 H Brun (frm 706) e: Whisky 594 – Honk
-18 H Ljusfux (frysm 809) e: Qvitt 619 – Lojstanders
-19 H Brun (frysm 925) e: Qvitt 619 – Clipper Skrubbs
-20 S Ljusbrun (frm 017) e: Clip 712 – Elise
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn

Niann 4433 (Stjärna-familjen)
Sto f 2002 Br (frysm 203) Uppfödare: Allan Keldergard (Lojsta hed)
e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
-05 S Br John Russ 422 – (515) Tea
-07 H Sv e Duktig 568 – (713) Lojstasragge
-08 S Br e Duktig 568 –(812) Nunan
-09 H Br vhip e. Timon 533 – (914) Gleipner
-10 S Br e Lego-Lasse 603 – (013) Nittra
-11 S Gbr e: Tyfon 617 – (108) Tiann
-12 S Gbr e: Tyfon 617 – (212) Skogsstjärna
-13 S Br e: Jagga Ess 583 – (313) Essann
-14 H Svart, (frm 425) e: Jagga Ess 583 – Jianne
-15 S Br, stjm (frm 528) e: Gulldis 635 – Lojstaflinga
-16 S Br, skj stj (frm 604) e: Gulldis 635 – Hedens Lycka
-17 H Brun (frm 706) e: Whisky 594 – Whilmer
-18 S Fux (frysm 824) e: Qvitt 619 – Verah
-19 H Brun (frysm 926) e: Qvitt 619 – Skrubbssorken
-20 gall
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

Sippan 4438 (Gera-familjen)
Sto f 2002 Sv (frysm 217) Uppfödare: Carina o Stern Öjefors (Lojsta hed)
e Junisorken 484 u. Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
-05 H Br John Russ 422 – (534) Jacson
-07 H Sv e Duktig 568 – (712) Hessu
-08 S Sv e Duktig 568 – (811) Juline
-10 H Br e Lego-Lasse 603 – (029) Sim
-11 H Gbr e: Tyfon 617 – (131) Ztorm
-12 S Br snp e: Tyfon 617 – (210) Skogssippan
-13 S Sv e: Jagga Ess 583 – (312) Jessie
-14 H Svart, sth panna, (frm 424) e: Jagga Ess 583 – Bysen
-15 H Br (frm 506) e: Gulldis 635 – Knaggen
-16 H Br (frm 623) e: Gulldis 635 – Busiga Balder
-17 S Brun (frm 728) e: Whisky 594 – Skogswilja
-18 gall
-19 H Bleksvart (frysm 924) e: Qvitt 619 – Lalles Messi
-20 gall
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

Töa 4514 (Fia-familjen)
Sto f 2002 Sv, stj (frysm 214) Uppfödare: Björn Johansson (Lojsta hed)
e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
-06 H Sv stj e Duktig 568 – (631) Din Ponny
-08 S Sv stj e Duktig 568 – (810) Plask
-09 H Fux strimbls e. Timon 533 – (913) Muzzel
-10 H Sv stj e Lego-Lasse 603 – (028) Järv
-11 H Gbr stj e: Tyfon 617 – (107) Snöa
-12 H Br vhip e: Tyfon 617 – (231) Mr Melwin
-13 H Sv stjärn e: Jagga Ess 583 – (327) Zeb
– 14  H Svart, (frm 423) e: Jagga Ess 583 – JAS Gripen
-15 H Brun, stjm (frm 505) e: Gulldis 635 – Lojstamodd
-16 S Ljbr, skj stj (frm 603) e: Gulldis 635 – Fröken Frost
-17 S Svart (frm 727) e: Whisky 594 – Eke-Fia
-18 S Svart, vhip (frysm 823) e: Qvitt 619 – Lojstalippa
-19 S Fux, stj, vhnsr, snp (frysm 907) e: Qvitt 619 – Töja
-20 S Ljusfux, vhip (frysm 016) e: Clip 712 – Cleopatra
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

Bridget 4399 (Vesta-familjen)
Sto f 2001 Br (frysm 103) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland (Lojsta hed)
e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
-04 H Br e John Russ 422 – (419) Dogge
-05 S Br John Russ 422 – (514) Myra
-06 S Br e Duktig 568 – (618) Zilva
-07 S Br stj e Duktig 568 – (725) Bruden
-08 H Br e Duktig 568 – (831) Giuseppi
-09 H Br stj e. Timon 533 – (912) Blixten McQueen
-10 H Br e Lego-Lasse 603 – (027) Laupar
-11 H Gbr e: Tyfon 617 – (129) Tykke
-12 H Gbr e: Tyfon 617 – (229) Skip-Bo
-13 H Br e: Jagga Ess 583 – (326) Brigg
-14 H Br (frm 412) e: Jagga Ess 583 – Essman
-15 gall
-16 S Br e: Gulldis 635 – (602) Britt
-17 S Brun (frm 725) e: Whisky 594 – Mellisya
-18 S Brun (frysm 838) e: Qvitt 619 – Qvittra
-19 S Brun, stj (frysm 906) e: Qvitt 619 – Majsolens Greta
-20 H Brun (frm 001) e: Clip 712 – Soma´s Outsider
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

Duva 4513 (Fia-familjen)
Sto f 2001 Br (frysm 105) Uppfödare: Bernt Hägg (Lojsta hed)
e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
-04 H Fux e John Russ 422 – (418) Bress
-06 S Sv e Duktig 568 – (617) Ruzzin
-08 H Fux stj e Duktig 568 –(829) Tapp
-09 S Fux strmbls e. Timon 533 – (925) Skogsduvan
-10 S Br e. Lego-Lasse 603 – (012) Lerduva
-11 H Gbr e: Tyfon 617 – (130) Rodfos
-12 S Gbr e: Tyfon 617 – (209) Kaya
-13 gall
-14 S Brun, (frm 411) e: Jagga Ess 583 – Sanda-Fia
-15 H Brun (frm 504) e: Gulldis 635 – Gulliver
-16 H Ljbr vhip (frm 621) e: Gulldis 635 – Duvas Laban
-17 H Brun (frm 705) e: Whisky 594 – Leroy
-18 H Bleksvart, stjärn (frysm 807) e: Qvitt 619 – Malteh
-19 H Bleksvart, stjm (frysm 922) e: Qvitt 619 – Rio
-20 S Mörkfux (frysm 014) e: Clip 712 – Lojstarapunzel
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

Vissla 4512 (Fia-familjen)  Avelsdiplom
Sto f 2001 Br (frysm 110) Uppfödare: Bernt Hägg (Lojsta hed)
e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
-04 H Br e John Russ 422 – (417) Axl
-05 H Br e John Russ 422 – fölet dött
-07 S Ljbr e Duktig 568 – (724) Björg
-09 H Br vhip e. Timon 533 – (911) Viktig
-10 H Fux e Lego-Lasse 603 – (026) Myssle Broman
-11 S Gbr e: Tyfon 617 – (106) Vila
-12 H Gbr e: Tyfon 617 – (230) LojstaStratus
-13 S Fux strbls vtbff e: Jagga Ess 583 – (311) Lojsta-Fia
-14 H Mbr, (frm 422) e: Jagga Ess 583 – Lojstarasmus
-15 S Brun, stj (frm 526) e: Gulldis 635 – Ava-Fia
-16 H Br, stj (frm 622) e: Gulldis 635 –  Aske
-17 S Brun (frm 726) e: Whisky 594 – Klinte-Fia
-18 H Brun, stjärn (frysm 808) e: Qvitt 619 –
-19 H Fux, stj, vthfrf (frysm 923) e: Qvitt 619 – Blixten Maskin
-20 S Brun – förolyckad
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

Majvi 4247 (Gera-familjen)
Sto f 2000 Br, stj str (frysm 016) Uppfödare: Alvar Lindgren (Lojsta hed)
e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
-04 H Br e John Russ 422 – (416) Rutgel
-05 H Br e John Russ 422 – (533) Hemlo
-07 S Ljbr bls e Duktig 568 – (723) Asynja
-08 H Br stj e Duktig 568 – (828) Njorder
-10 H Fux stj e. Lego-Lasse 603 – (025) Milas
-11 gall
-12 H Isabell bläs e: Tyfon 617 – (228) Mr Milton
-13 S Br bläs vul vthfrf e: Jagga Ess 583 – (310) Plask-Gera
-14 gall
-15 S Br, stj (frm 525) e: Gulldis 635 – Gullvi
-16 H Br stj, snp (frm 620) e: Gulldis 635 – Ewald
-17 S Brun vthip – död
-18 S Brun e: Qvitt 619 – Måna
-19 H Ljusbrun, stjm (frysm 921) e: Qvitt 619 – Lojstassivert
-20 gall
Ägare: Russambetesföreningen Lojsta hed/Ingvar Andersson

Babben 4137 (Krona-familjen)
Sto f 1999, Br, bls (frysm 912) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland (Lojsta hed)
e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
-02 S Fux bls e Junisorken 484 – (221) Lojstaqueen
-04 H Fux bls e John Russ 422 – (415) Skoogslinus
-06 S Sv stj e Duktig 568 – (616) Skogan 5005
-08 H Sv, skj stj, snp e Duktig 568 – (827) Diesel
-09 S Br stj e. Timon 533 – (924) Struva
-11 S Fux bläs e: Tyfon 617 – (105) Epiphany
-12 S Br stj snp e: Tyfon 617 – (205) Serendipity
-13 S Br stjm e: Jagga Ess 583 – (307) Babsan, Avelsdiplom 42p
-14 Brun, (frm 407) e: Jagga Ess 583 – Jessan
-15 S Brun (frm 521) e: Gulldis 635 – Lojstasnö
-16 död
-17 S Brun, stj (frm 722) e: Whisky 594 – Bailey
-18 gall
-19 H Ljusbrun, stj (frysm 918) e: Qvitt 619 – Qrumelur
-20 gall
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

Juverina 4135 (Vesta-familjen)
Sto f 1999, Br, stj (frysm 902) Uppfödare: Hilding Norrby (Lojsta hed)
e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
-02 e Junisorken 484 – död
-03 S Br e John Russ 422 – (319) Lojstaljuvlig 4532
-05 H Br e John Russ 422 – (532) Hyvens
-06 S Fux stj e Duktig 568 – (615)Lojstaidun
-07 S Br e Duktig 568 – (722) Heluna 5190
-08 S Br e Duktig 568 – (809) Vesta
-09 H Ljbr e Timon 533 – (910) Tider
-11 H Ljfux bläs e: Tyfon 617 – (125) Reid
-12 H Isabell stj e: Tyfon 617 – (227) Yndi-Yggdur
-13 S Br e: Jagga Ess 583 – (308) Russi-Vesta
-14 S Fux, stjm, vtvbf,(frm 408) e: Jagga Ess 583 –  Dämba-Vesta
-15 S Br (frm 522) e: Gulldis 635 – Linde-Vesta
-16 gall
-17 S  Brun (frm 723) e: Whisky 594 – Verdandi
-18 gall
-19 S Ljusbrun (frysm 905) e: Qvitt 619 – Rute-Vesta
-20 S Ljusfux, Ljmosv (frm 011) e: Clip 712 – Birgitha
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

 

Lingela 4130 (Freja-familjen)  Elitdiplom
Sto f 1999, Br, bls (frysm 906) Uppfödare: Ingela Lindgren (Lojsta hed)
e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
-02 H Br e Junisorken 484 – (234) Blexter
-03 S Br e John Russ 422 – död
-04 H Br e John Russ 422 – (413) Brådd
-05 S Br e John Russ 422 – (513) Esmiralda 4830, Avelsdiplom 40p
-06 S Br stj e Duktig 568 – (613) Gnutta 4988
-07 S Br stj e Duktig 568 – (721) Blossa
-08 H Br bls e Duktig 568 – (826) El Brilliante caballo
-09 S död i säcken
-10 S Fux stj e Lego-Lasse 603 –(010) Winda
-11 H Gbr bläs e: Tyfon 617 – (127) Brolle, Godkänd hingst
-12 S Gbr stj e: Tyfon 617 – (207) Vilda Viljan
-13 H Br e: Jagga Ess 583 – (324) Lojstalymmel
-14 S Brun, stj, (frm 410) e: Jagga Ess 583 – Lojstaalvarglimm
-15 S Brun, stj (frm 523) e: Gulldis 635 – Hejde-Freja
-16 H Ljbr stj, snr (frm 618) e: Gulldis 635 – Xheden
-17 H  Brun, stj (frm 704) e: Whisky 594 – Lojstaluring
-18 S Ljusbrun, m fl kors (frysm 821) e: Qvitt 619 – Mejla
-19 H Ljusfux, bls, vtvbf (frysm 919) e: Qvitt 619 – Kung Luie
-20 S Ljusfux, vhip (frm 013) e: Clip 712 – Beth
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

Viktoria 4134 (Stjärna-familjen)
Sto f 1999, Br (frysm 901) Uppfödare: Hushållningssällskapet Gotland (Lojsta hed)
e. Juventus 468 u. Silvia 2367 e. Ponte 230 u. Saudi 910 e. Raketen 102 – Klipp 93
-03 H Br e John Russ 422 – död
-04 H Br e John Russ 422 – (412) Hejdar
-05 S Fx e John Russ 422 – (512) Ömma
-07 S Sv e Duktig 568 – (720) Segra
-08 H Fx e Duktig 568 – (825) Banditen
-09 S Br e. Timon 533 – (923) Silvmona
-10 S Sv e. Lego-Lasse 603 – (009) Gimla
-11 H Gbr stj e: Tyfon 617 – (126) Bill Russel
-12 S Gbr e: Tyfon 617 – (206) Esmerallda
-13 S Br vtbff lj fl hö e: Jagga Ess 583 – (309) Lill-Sessan
– 14 S Brun, (frm 409) e: Jagga Ess 583 – Rindi-Stjärna
-15 H Ljbr, vhip, vtvfrf, vthbf (frm 503) e: Gulldis 635 – Viktory
-16 gall
-17 H Brun (frm 703) e: Whisky 594 – Lojstathor
-18 S Bleksvart (frysm 820) e: Qvitt 619 – Vickann
-19 gall
-20 S Ljusbrun (frysm 012) e: Clip 712 – Vivi
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

Vira 4043 (Fia-familjen)  Elitdiplom
Sto f 1998, Br, stjärn (frysm 824) Uppfödare: Bernt Hägg (Lojsta hed)
e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
-01 H Fx stj e Junisorken 484 – (131) Nemo
-02 S Fx stj e Junisorken 484 – (219) Zazza
-03 S Br e John Russ 422 – (317) Nessie 4602, Avelsdiplom 41p
-04 S Br e John Russ 422 – (435) Missy 4646, Avelsdiplom 40p
-05 H Fx stj e John Russ 422 – (530) Brimer
-07 S Br stj e Duktig 568 – (719) Lycka
-08 H Sv stj e Duktig 568 – (824)Stjärnvinden
-09 H Fx stj e. Timon 533 – (908) Pussel
-10 S (död i säcken)
-11 H Br e: Tyfon 617 – (124) Vindsnabb Export Finland
-12 H Br stj snp e: Tyfon 617 – (226) Hertingen
-13 H Sv e: Jagga Ess 583 – (323) Quick Bond
-14 H Brun, bls, vul, vthbf,( frm 420) e: Jagga Ess 583 –  Tacky Red
-15 S Ljbr, vhip(frm 520) e: Gulldis 635 – Gullvira
-16 H Ljbr stjm (frm 617) e: Gulldis 635 – Gliring
-17 S Brun, stjm, vtvbff (frm 721) e: Whisky 594 – L-Vira
-18 H Brun, vhip (frysm 804) e: Qvitt 619 – Lojstarne
-19 S Bleksvart (frysm 904) e: Qvitt 619 – Mysig
-20 S Brun (frm 010) e: Clip 712 – Viras Vilja
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

 

Josefin 4182 (Gera-familjen)  Elitdiplom
Sto f 1997, Br (frysm 712) Uppfödare: Stern Öjefors (Lojsta hed)
e. Kanel 442 u. Olivia 3200e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 – Klipp 9
-02 S Sv e Junisorken 484 – (217) Sippan 4438
-03 S Br e John Russ 422 – (316) Julie 4580
-04 S Br e John Russ 422 – (434) Riga 4655, Avelsdiplom 41p
-06 S Br stj e Duktig 568 – (612) Stjärnklar, Avelsdiplom 40p
-09 H Br e. Timon 533 – (906) Freke
-10 H Sv e. Lego-Lasse 603 – (023) Jona
-11 S Gbr e: Tyfon 617 – (103) Annie Hed, Avelsdiplom 41p
-12 e: Tyfon 617 – död i säcken
-13 H Br bläs e: Jagga Ess 583 – (321) Jackpot
-14 S Br e: Jagga Ess 583 – död genom olyckshändelse
-15 H Brun (frm 502) e: Gulldis 635 – Naxos
-16 gall
-17 S Brun (frm 719) e: Whisky 594 – Vibble-Gera
-18 gall
-19 gall
-20 gall
Ägare: Carina och Stern Öjefors Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

Juliana 3871 (Freja-familjen)  Avelsdiplom, Elitdiplom
Sto f 1997, Ljbr (frysm 711) Uppfödare: Börje Johansson (Lojsta hed)
e.Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
-01 H Fux stj e Junisorken 484 – (130) Orver
-02 H Br e Junisorken 484 – (233) Plexis
-03 S Ljfux stj e John Russ 422 – (315) Prisma export Finland
-04 H Br vhip e John Russ 422 – (410) Qum 609, godkänd hingst
-05 H Ljbr e John Russ 422 – (528) Julius-Russ
-06 H Fux stj e Duktig 568 – (629) Sigurd
-07 H Br e Duktig 568 – (709) Trubadur
-08 H Br e Duktig 568 – (822) Udd
-09 H Br stj e.Timon 533 – (905) Vill Mer
-11 S Gbr e: Tyfon 617 – död
-12 gall
-13 gall
-14 gall
-15 S Brun, stj (frm 518) e: Gulldis 635 – Freia
-16 H Ljbr, stj, stjm (frm 615) e: Gulldis 635 – Gordon
-17 S Brun (frm 718) e: Whisky 594 – Juhli
-18 S Brun (frysm 819) e: Qvitt 619 –  Hide-Freja
-19 gall
-20 S Ljusfux, vhip, ljmosv (frm 009) e: Clip 712 – Maarit
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn 

Mariella 3922 (Gera-familjen)
Sto f 1997, Br (frysm 714) Uppfödare: Syskonen Öjefors (Lojsta hed)
e. Kanel 442 u. Maribella 3478 e. Rebell 369 u. Marika 2249 e. Ponte 230 – Raketen 102
-00 S Fux e Juventus 468 – (017) Brännarps Maja
-01 H Fux, bls e Junisorken 484 – (129) Bosse Trädfällare
-02 S Br e Junisorken 484 – (216) Chansie 4498, Avelsdiplom 40p
-03 S Br e John Russ 422 – (314) Sissi
-05 H Br e John Russ 422 – (514) Millen
-06 S Fux, stj. e Duktig 568 – (611) Lojstagumman
-07 H Fux e Duktig 568 – (708) Marre export Norge
-08 gall
-09 S Br e. Timon 533 – (922) Fjorgyn
-10 H Br e. Lego-Lasse 603 – (022) Lojstaking
-12 H Br stj e: Tyfon 617 – (224) Fonell
-13 gall
-14 S Svart, vhip, vtvfrv, vtvbf, (frm 405) e: Jagga Ess 583 – Trolla Granita
-15 H Mbr, stj (frm 501) e: Gulldis 635 – Månsken
-16 H Br, stj, snp (frm 616) e: Gulldis 635 – Star
-17 gall
-18 H Fux, stjärn (frysm 802) e: Qvitt 619 – Carl Viktor
-19 S Fux, stjm (frysm 903) e: Qvitt 619 – Hjärteress
-20 gall
Ägare: Syskonen Öjefors, Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

.
Smilla 3874  (Krona-familjen)
Sto f 1997, Br (frysm 703) Uppfödare: Bernt Hägg, (Lojsta hed)
e. Kanel 442 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 u. Lia 1155 e. Raketen 102 – Dollman 81
-01 S Br e Junisorken 484 – (114) Linetta
-02 H Br e Junisorken 484 – (232) Lojstasixten
-03 H Br stj e John Russ 422 – (329) Simba
-04 H Br e John Russ 422 – (409) Lojstasmiller
-05 S Br e John Russ 422 – (511) Sväva
-06 H Br e Duktig 568 – (628) Smilas
-07 S Br stj e Duktig 568 – (718) Lojstastar
-08 H Br stj e Duktig 568 –(821) Smartis
-10 H Br e Lego-Lasse 603 – (021) Lojstasimon
-11 H Br e: Tyfon 617 – (123) Smitt
-12 H Gbr e: Tyfon 617 – (223) LojstaCirrus
-13 S Br e: Jagga Ess 583 – (306) Jaggas Esster
-14 S Brun, vhip, (frm 404) e: Jagga Ess 583 – Snö
-15 gall
-16 H Br, stj (frm 614) e: Gulldis 635 – Russty
-17 gall
-18 H Brun (frysm 801) e: Qvitt 619 – Russel Crowe
-19 S Brun (frysm 902) e: Qvitt 619 – Egobhajdi
-20 gall
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

 

Info om ston som lämnat flocken klicka här

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/1/lojstahedrussen.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405