Kontakt

Tel: tillsyningsman Ingvar Andersson 070-5478268
E-post: kontakt@lojstahedrussen.se

LÄNKAR
Föreningen Gotlandsruss
Hushållningssällskapet Gotland
Svenska russavelsföreningen
www.annaericsson.se

LITTERATURTIPS
Stambok för russ (historik band I-IV), Gotlands läns hushållningssällskap, 1943
De gotländska skogsrussen, Barbro Ejendal/Håkan Hollström (Dialogos förlag), 2004
Lojsta hed – russens rike, Anna Ericsson (Dialogos förlag), 2008
Skogsrussen på Lojsta hed, Håkan Hollström (Dialogos förlag), 2010