Om Lojsta Hed

hagkarta 700m

Flocken går på ett 650 hektar stort inhägnat område uppdelat på tre hagar. Sommarhagen: Månadsskiftet maj/juni – sista måndagen i juli. Hösthagen: Sista måndagen i juli – början av november. Vinterhagen: Början av november – månadsskiftet maj/juni.


Gotlandsrusset är Sveriges äldsta inhemska hästras.  Ingen vet riktigt hur länge de funnits på ön men fynd från Vallhagar, några kilometer från Lojsta hed, visar att traditionen med hästar ”på skogen” användes redan under järnåldern.

Fram till 1800-talets mitt fanns det gott om skogsruss över hela Gotland. Därefter minskade antalet dramatiskt och i början av 1900-talet var de nära att helt försvinna. För att rädda de sista russen hägnade bönderna från trakten och Gotlands hushållningssällskap in ett område på Lojsta hed. Här släpptes omkring år 1900 den sista spillra som fanns kvar av de vilda russflockarna. (se fliken ”Historik”)

Dagens flock består av omkring 50 gotlandsruss, alla ston. När fölen föds på våren och sommaren stiger antalet i till drygt 80 djur.
För att ha kontroll på aveln och undvika inavel används en hingst åt gången. Hingsten hyrs oftast in för en eller några säsonger och släpps till flocken i början av sommaren och tas hem på hösten..
I november skiljs fölen som sålts från flocken. Ett fåtal stoföl släpps tillbaka till skogen varje år och får sedan leva resten av sina liv ”pa hajdi”.
Resten säljs vidare och blir rid- eller körhästar.

Hästarna ägs av cirka femton gotländska familjer och Gotlands hushållningssällskap. Tillsammans bildar de en sambetesförening ”Baggföreningen”. Bagge är det gamla gotländska ordet för russ.
Syftet med deras insatser är att visa denna urgamla svenska ras i sin ursprungliga miljö. Flocken utgör ett unikt kulturarv och en oersättlig genbank. (Se avelsplan under fliken ”Smått & Gott”)
Vintertid utfodras hästarna med hö varannan dag. Arbetet och den dagliga tillsynen av russflocken sköts av en tillsyningsman som utses av sambetesföreningen.  Nuvarande tillsyningsman är Ingvar Andersson, Lojsta.
Tidigare tillsyningsmän har varit:  Börje Johansson, Fardhem. Axel Johansson, Fardhem. Gustaf Sjöberg, Gerum (gift med Fanny Sjöberg känd som ”Russmamma”) Artur Lindgren, Gerum, samt J.N Jakobsson, Gerum.
Russflocken strövar över ett 650 hektar stort inhägnat område uppdelat på tre hagar.
Russparken är öppen för besökare året om. På anslagstavlan vid skylten ”Russpark” står i vilken hage de går för tillfället. Du får dock vara beredd att vandra. Hagarna är stora. Det finns inga garantier att få se några russ…

Hästarna drivs samman fem gånger per år:
I maj när årets hingst släpps till flocken, i juli vid russpremieringen, i  november då fölen skiljs från stona och säljs samt i månadsskiftet april/maj och december för hovvård. (se Det händer)
Det sker på gammalt vis med drevkedja som går genom skogen fram till fållorna vid samlingsplatsen Gerums korsgata .Allmänheten är välkommen att delta samt att besöka hagarna på egen hand – givetvis med visad respekt för hästar och natur. Tänk på att hästarna i flocken är ovaccinerade. För att undvika att smitta sprids uppmanas besökare att inte klappa eller mata russen. Hundar får inte gå med i hagarna.
Sommartid finns guidade turer i russparken. Turerna sker i russambetesföreningens regi under juli månad. Information om de guidade turerna finns under fliken ”Det händer” .