Föl födda 2022 (e: Clip 712)

Från vänster: Sto u: Fröken Hed (film)(film2), sto u: Sippan (film)(film2), sto u: Leena (film)(film2)

Från vänster: Sto u: Juhli (film)(film2), hingst u: Bridget (film)(film2), hingst u: Bruden (film)(film2)(film3)

Från vänster: Hingst u: Yrväder (film)(film2), hingst u: Catinka (film)(film2), sto u: Fillipin (film)(film2).


Från vänster: sto u: Plask (film)(film2), hingst u: Julitösen (film)(film2), sto u: Qådan (film)(film2)


Från vänster: sto u: Lingela (film)(film2), sto u: Ärla (film)(film2), sto u: L-Vira (film)(film2)

Från vänster: sto u: Majvi (film)(film2), sto u: Lin (film)(film2), sto u: Jessan (film)(film2)

Från vänster: hingst u: Vissla (film), sto u: Lill (film), sto u: Madine (film)(film2).

Från vänster: sto u: Keldann (film)(film2), sto u: Skogsduvan (film)(film2), hingst u: Britt (film)(film2).


Från vänster: sto u: Kåsan (film)(film2), sto u: Svava (film)(film2), sto u: Mejla (film)(film2)
Från vänster: hingst u: Josefin (film)(film2),  sto u: Juverina (film)(film2), sto u: Töa (film)(film2).
Från vänster: sto u: Freia (film)(film2), hingst u: Sindi (film)(film2), sto u: Levina (film), (film2).

Från vänster: sto u: Gunsan (film)(film2), hingst u: Sindirella (film)(film2) sto u: Hillda (film)(film2).

.

FÖLLISTA 2022

• Sto, brun (1/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse

• Sto, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Sippan 4438 e: Junisorken 484 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Sto, brun (4/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Sto, fux, stjärn (5/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juhli 6114
e: Whisky 594 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 415 Hemse

• Hingst, brun (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Bruden 5136 e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, brun (8/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, brun(12/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Yrväder 5678 e: Tyfon 617 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Göran Graaf, Mellang 7 B, 621 57 Visby

• Hingst, fux (12/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Catinka 5412 e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Sto, fux (15/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

• Sto, fux (15/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

• Hingst, brun (16/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Julitösen 5944 e: Gulldis 635 u: Juline 5237 e: Duktig 568 u: Sippan 4438 ue: Junisorken 484 uu: Josefin 4182
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse.

•  Sto, brun (16/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

•  Sto, fux, stjärn (16/5) KVAR I FLOCKEN
e: Clip 712 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Russambetesföreningen Lojsta hed/Ingvar Andersson

•  Sto, brun (19/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

•  Sto, brun (21/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

•  Sto, brun (22/5) SÅLD
e: Clip 712 u: L-vira 6120e: Whisky 594 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e.  Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse


•  Sto, fux (24/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Lin 4825 e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Patrik Gustavsson, Norra Kustvägen 30A, 623 77 Klintehamn

•  Sto, brun (24/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Jessan 5897 e: Jagga Ess 583 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

•  Hingst, fux (26/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Vissla 4512 e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

•  Sto, svart, stjärn (27/5)  KVAR I FLOCKEN
e: Clip 712 u: Lill 6039 e: Gulldis 635 u: Levinda 3642 e. Othello G 431 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379

Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster

•  Sto, brun (27/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Madine 4559  e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

•  Sto, brun (29/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Qeldann 6150 e: Whisky 594 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

•  Sto, fux, vhip (29/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Skogsduvan 5402  e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Norra Kustvägen 30A, 623 77 Klintehamn

•  Hingst, brun (28/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Britt 6040 e: Gulldis 635 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster


•  Hingst, brun
(2/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 – Klipp 9
Ägare: Carina och Stern Öjefors Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

•  Sto, fux (3/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Svava 5400 e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

•  Sto, brun (4/6) SÅLD
e: Clip 712 u:
Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

•  Sto, brun 5/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Mejla e: Qvitt 619 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn

•  Sto, fux (10/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby


•  Sto, brun
(13/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Freia 5955 e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
Ägare: Ägare: Marita Havdell, Alva Rangsarve 147,  Hemse

•  Sto, fux (13/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

•  Hingst, brun (13/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

•  Hingst, brun (13/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Sindirella 6033 e: Gulldis 635 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

•  Sto, brun (18/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Levina 5248 e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster

•  Sto, svart (18/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Gunsan 5956 e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

•  Sto, fux (22/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Hillda 6213e: Qvitt 619 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby