BILD-betalsida-klar

Företag/privatpersoner som stödjer russen 2022

• Granngården – sponsor av fölgrimmor 2022
• Distriktsveterinärerna Gotland
• Belöningsbaserad Hästträning i Sverige
• Svenska Russavelsföreningen
 Rune Lindahls fond för russens välbefinnande på Lojsta hed