BILD-betalsida-klar

Så används pengarna
Länsstyrelsen på Gotland har sedan 2008 bekostat en halvtidstjänst för en tillsyningsman på Lojsta hed. Det stödet drogs in från och med 2017.
Genom att bli ”Vän till russen på Lojsta hed” kan allmänhet och företag nu vara med och bidra till bevarandet av detta unika kulturarv.
Som ”vän” får man två postutskick per år samt nyhetsmejl. Företag, organisation eller och person som bidrar med 3 000 kr eller mer får sitt namn på en anslagstavla i russparken samt på hemsidan lojstahedrussen.se.
Stödet sker genom ett årligt bidrag – 300 kronor för privatpersoner, 500 kronor för familj och 3 000 kronor för företag. Betalningen sker digitalt genom tjänsten simplesignup.se. För att betala klicka här.
Pengarna går till den fond för bevarandet av russparken som Russambetesföreningen Lojsta hed och Hushållningssällskapet Gotland upprättat. Fonden förvaltas av Hushållningssällskapet Gotland.
Målet är att det i framtiden ska finnas russ på Lojsta hed som lever så nära dess ursprungsförhållande som är möjligt.
.

.
FAKTA LOJSTA HED
Gotlandsrusset är Sveriges äldsta inhemska hästras.  Ingen vet riktigt hur länge de funnits på Gotland. Fornfynd från Vallhagar, några kilometer från Lojsta hed, visar att traditionen med hästar ”på skogen” användes redan under järnåldern.
Fram till 1800-talets mitt fanns det gott om skogsruss över hela ön. Därefter minskade antalet dramatiskt och i början av 1900-talet var de nära att helt försvinna. För att rädda de sista russen hägnade bönderna från trakten och hushållningssällskapet på Gotland in ett område på Lojsta hed. Här släpptes omkring år 1900 den sista spillra som fanns kvar av de vilda russflockarna.
Russflocken strövar numera över ett 650 hektar stort inhägnat område uppdelat på tre hagar.  Dagens flock består av omkring 50 gotlandsruss, alla ston. När fölen föds på våren och sommaren stiger antalet i till drygt 80 djur.
För att ha kontroll på aveln och undvika inavel används en hingst åt gången. Hingsten hyrs oftast in för en eller två säsonger och släpps till flocken i början av sommaren och tas hem på sensommaren.
I november skiljs fölen som sålts från flocken. Ett fåtal stoföl släpps tillbaka till skogen varje år och får sedan leva resten av sina liv ”pa hajdi”.
Resten säljs vidare och blir så rid- eller körhästar.
Hästarna ägs av 15 gotländska familjer och Hushållningssällskapet Gotland. Tillsammans bildar de en sambetesförening ”Baggföreningen”. Bagge är det gamla gotländska ordet för russ.
Syftet med russambetesföreningens insatser är att visa denna svenska ras i sin ursprungliga miljö. Flocken utgör ett unikt kulturarv där den urgamla avelsmetoden med djur ”på skogen” lever vidare in i modern tid.  Flocken är även en oersättlig genbank.
Vintertid utfodras hästarna med hö varannan dag. Arbetet och den dagliga tillsynen av russflocken sköts av en tillsyningsman som utses av Russambetesföreningen Lojsta hed.
Hästarna drivs samman fem gånger per år:
I maj när årets hingst släpps till flocken, sista måndagen i juli vid russpremieringen, i november då fölen skiljs från stona och säljs samt vår och höst för hovvård. Det sker på gammalt vis med drevkedja som går genom skogen fram till fållorna vid samlingsplatsen Gerums korsgata.
Allmänheten är välkommen att delta samt att besöka hagarna på egen hand – givetvis med visad respekt för hästar och natur. Observera att det inte är tillåtet att mata hästarna eller att ta in hundar på området.
Russparken är öppen för besök året om.