Föl födda 2023 (e: Matteus 683)

SAMTLIGA FÖL 2023

Från vänster: sto u: Linfrö (film)(film2)(film3), sto u: Bruden(film)(film2)(film3), hingst u: Madine (film)(film2)(film3).Från vänster: sto u: Birgitha (film)(film2)(film3), sto u: Juhli (film) (film2)(film3), hingst u: Catinka (film)(film2)(film3).

Från vänster: sto u: Julitösen (film)(film2)(film3) sto u: Fröken Hed (film)(film2)(film3), hingst u: Essann (film)(film2)(film3).

Från vänster: hingst u: Svava (film)(film2)(film3) (film27okt) (film16nov), hingst u: Vivi (film)(film2)(film3)(film4)(film5), hingst u: L-Vira (film)(film2)(film3)(film4)(film5).


Från vänster: hingst u: Sindi (film)(film2)(film3)(film4) (film 15okt) (film16nov), sto u: Skogsduvan (film)(film2)(film3)(film4), hingst u: Duva (film)(film2)(film3).
Från vänster: sto u: Lingela (film)(film2)(film3), hingst u: Fillipin (film)(film2)(film3)(film14aug)(film 16sep)  (film 18okt) Leena sto (film)(film2).

Från vänster: hingst u: Plask (film)(film2)(film3) (film4)) sto u: Levina (film)(film2)(film3).

FÖLLISTA

• Sto, brun (20/4) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Linfrö  e: Clip 712 u: Lin 4825 e: John Russ 422 u: Linnéa 2566 e: Hubertus 299 u: Majvi 1242 e: Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Göran Graaf, Mellang 7B, 621 57 Visby

• Sto, brun (21/4) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Bruden 5136 e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst brun (1/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Madine 4559 e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Sto, brun (7/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Birgitha e: Clip 712 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse


• Sto, fux, stjärn  (9/5) (KVAR I FLOCKEN)
e: Matteus 683 u:Juhli 6114 e: Whisky 594 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 415 Hemse

• Hingst, svart  (11/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Catinka 5412 e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Sto, brun, stjärn (13/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Julitösen 5944 e: Gulldis 635 u: Juline 5237 e: Duktig 568 u: Sippan 4438 ue: Junisorken 484 uu: Josefin 4182
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse.

• Sto, fux (13/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse

• Hingst, brun (14/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Essann 5910 e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby

• Hingst, brun (14/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Svava 5400 e:Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Hingst, brun (17/5)  (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Vivi e: Clip 712 u: Viktoria 4134 e: Juventus 468 u:Silvia 2367 e: Ponte 230 u: Saudi 910 e: Raketen 102 – Klipp 93
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, brun (20/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: L-vira 6120 e: Whisky 594 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun (17/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Sindi 5537e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello  G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

• Sto, brun (18/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Norra Kustvägen 30A, 623 77 Klintehamn

• Hingst, svart (12/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse

• Sto, fux, bläs (24/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Hingst, brun (24/5) SÅLD
e: Matteus 683 u: Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

• Sto, brun (14/5) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, svart, stjärn  (4/6) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

• Sto, svart (6/6) (SÅLD)
e: Matteus 683 u: Levina 5248 e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster