Föllista 2018.

Samtliga föl födda 2018 (e: Qvitt 619)Catinka, Töa,Vira

Från vänster: Sto u: Catinka 5412 (film)(film2), sto u:  Töa 4514 (film)(film), hingst u: Vira 4043 (film)

Minnas ny, Gunsan,Bridget nypdf

Från vänster: Hingst u: Minnas 4437 (film), hingst u: Gunsan (film), sto u: Bridget 4399 (film)(film2).

Viktoria ny, Bruden,Ärlany

Från vänster: sto u: Viktoria 4134 (film), hingst u: Bruden 5136 (film), sto u: Ärla 4725 (film)

Fröken Hed,Majvi NY Fillipin
Från vänster: Sto u: Fröken Hed 5431 (film), sto u: Majvi 4247 (film)(film2), hingst u: Fillipin 5432 (film)

Olva ny,Plask.Freiapdf

Från vänster: Sto u: Olva 5413 (film)(Film2), hingst u: Plask 5296 (film), sto u: Freia (film).

Julineny, Mariellanyy, Qådan ny

Från vänster: sto u; Juline 5237 (film), hingst u: Mariella 3922 (film)(film2), sto u: Qådan 4754 (film)(film2)(film3).

Svava NYY.Kåsan NY,LingelaNYY

Från vänster: Sto u: Svava 5400 (film)(film2), sto u: Kåsan 5401 (film), sto u:  Lingela 4130 (film)

Leena,Leona,Smilla ny


Från vänster: Sto u: Leena 5655 (film), hingst u: Leona 4127 (film), hingst u: Smilla 3874 (film)(film2)

Jollinyny, Vissla ny .Jessan nypdf

Från vänster: Hingst u: Jolli 4181 (film), hingst u: Vissla 4512 (film), hingst u: Jessan 5897 (film)(film2)

Niann, yrväder, Julianany

Från vänster: Sto u: Niann 4433 (film), hingst u: Yrväder 5678 (film), sto u: Juliana 3871 (film).

Duva,Skogsduvanny.Levina ny

Från vänster: Hingst u: Duva 4513 (film), hingst u: Skogsduvan 5402 (film), sto u: Levina 5248 (film)(film2).

Rebinany, Lin ny.Essannny

Från vänster: sto u: Rebina 3430 (film), hingst u: Lin 4825 (film)(filmII), sto u: Essann 5910 (film)(film2)

Sindi sto 29juli

Stoföl u: Sindi 5537 (film)(film2)(Film3).