Föllista 2017

Samtliga föl e: Whisky 594

yrväder, juline, QådanFrån vänster: hingst u: Yrväder 5678 (film), hingst u: Juline 5237 (film), sto u: Qådan 4754 (film)

Catinka maj-Leona-Vissla majFrån vänster: hingst u: Catinka 5412 (film), sto u: Leona 4127 (film), sto u: Vissla 4512 (film).Josefin, Jolli, BridgetnyFrån vänster: sto u: Josefin 4182 (film), sto u: Jolli 4181 (film), sto u: Bridget 4399 (film).

UtskriftFrån vänster: hingst u: Lingela 4130 (film), hingst u: Plask 5296 (film), hingst u: Rebina 3430 (film).

Från vänster: hingst u: Bruden 5136 (film), hingst u: Sindi 5537 (film), hingst u: Viktoria 4134 (film).
SkogsduvanX, JuverinaX, MajviFrån vänster: hingst u: Skogsduvan 5402 (film), sto u: Juverina 4135 (film), sto u: Majvi 4247 (film)Olva, essan maj, babbenmajFrån vänster: sto u: Olva 5413 (film), hingst u: Essan (film), sto u: Babben 4137 (film).UtskriftFrån vänster: hingst u: Interina 3327 (film), sto u: Töa 4514 (film), sto u: Madine 4559 (film).UtskriftFrån vänster: sto u: Juliana 3871 (film), hingst u: Fillipin 5432 (film), sto u: Vira 4043 (film)Minnas, Levina maj, Niann24JUNI17
Från vänster: hingst u: Minnas 4437 (film), sto u: Levina 5248 (film), hingst u. Niann 4433 (film).Duva, Lin
Från vänster: hingst u: Duva 4513 (film) , sto u: Lin 4825 (film), sto u: Sippan 4438 (film).

Leena 27juni17NYFrån vänster: hingst u: Leena 5655 (film)