FÖLLISTA 2019

FÖLLISTA 2019 (e: Qvitt 619)

MadineNYNY, ViraNY, CatinkaNYNY

Från vänster: Hingst u: Madine (film)(film2)(film3), Sto u: Vira (film)(film2)(3)(4), Hingst u: Catinka (film)(film2)(3)(4)(5)

BrudenNY. BridgetNY,TöaNYNY

Från vänster: Hingst u: Bruden (film)(film2)(film3)(film4), Sto u: Bridget (film)(film2)(film3), Sto u: Töa (film)(film2)(film3).

Sippanny, GunsanNYNY, PlaskNy

Från vänster: Hingst u: Sippan (film)(film2)(3)(4), Sto u: Gunsan (film)(film2)(film3)(film4), Hingst u: Plask (film)(film2)(film3)(film4).

MinnasNYNY, JulitösenNYNY, Fröken HedNYpdf

Från vänster: Hingst u: Minnas (film)(film2)(film3)(film4), Sto u. Julitösen (film)(film2)(film3), Sto u: Fröken Hed (film)(film2)(film3).

JulineNYNY, VisslaNYNY, FillipinNYNY

Från vänster: Hingst u: Juline (film)(film2)(film3)(film4), Hingst u: Vissla (film)(2)(film3), Hingst u: Fillipin (film)(2)(3)(4)(film5).

BabbenNYNY..., JuverinaNY.., LeonaNYNY,

Från vänster: Hingst u: Babben (film)(film2)(film3), Sto u: Juverina (film)(film2), Hingst u: Leona (film)(film2)(film3).

LevinaNYNY,LingelaNY.LeenaNY

Från vänster: Sto u: Levina (film)(film2)(film3), Hingst u: Lingela (film)(film2)(film3)(film4), Hingst u : Leena (film)(film2)(film3)

KåsanNYNY, NiannNY, YrväderNY

Från vänster: Hingst u: Kåsan (film)(film2)(film3)(film4), Hingst u: Niann (film)(film2)(film3), Sto u: Yrväder (film)(film2)(film3).

DuvaNY,.LevindaNY, SkogsduvanNY

Från vänster: Hingst u: Duva (film)(film2)(film3), Sto u: Levinda (film)(film2)(film3), Hingst u: Skogsduvan (film)(film2)(film3).

SmillaNY, JessanNY, LinNY

Från vänster: Sto u: Smilla (film)(film2)(film3), Sto u: Jessan (film)(film2), Sto u: Lin (film)(film2)(film3).

SindirellaNY, SindNYi, EssannNY
Från vänster: Sto u: Sindirella (film)(film2)(film3), Sto u: Sindi (film)(film2)(film3), Sto u: Essann (film)(film2)(film3).

MajviNYNY,MAriellaNY kopia

Från vänster:  Hingst u: Majvi (film)(film2)(film3), Sto u: Mariella (film)(film2).