Föllista 2021

Madineny, SmillaNY. Fröken HedHY

Från vänster: Hingst u: Madine (film)(film2),(film3)(film4) sto u: Smilla (film)(film2)(film3), hingst u: Fröken Hed (film)(film2)

LeenaNYNY,.Sippan,NY MajviNY

 Från vänster: Sto u: Leena (film)(film2)(film3), hingst u: Sippan, hingst (film)(film2) u: Majvi (film)(film2)(film3)(film4)

BrudenNY,.JessanNYNY,Babben.NYNYpdf

Från vänster: Sto u: Bruden (film)(film2)(film3), hingst u: Jessan (film)(film2)(film3), sto u: Babben (film)(film2)(film3)

HilldaNY, MinnasNY,.Bridget
Från vänster: Hingst u: Hillda (film)(film2), sto u: Minnas (film)(film2), sto u: Bridget (film)(film2)

QådanNYNY, FillipinNY, PlaskNY

Från vänster: Sto u: Qådan (film)(film2), sto u: Fillipin (film)(film2),  hingst u: Plask (film)(film2)(film3)

JosefinNYNY, CatinkanyNYNY...,.L-viranyNY,pdf

Från vänster: Hingst u: Josefin (film)(film2)(film3), hingst u: Catinka (film)(film2)(film3)(film4), sto u: L-Vira (film)(film2)(film3)
TöaNYny, KåsanNYNY, SindirellaNY

Från vänster: Hingst u: Töa (film)(film2)(film3), hingst u: Kåsan (film)(film2)(film3)(film4), hingst u: Sindirella (film) (film2)
JuhliNY,LingelaNYNY,JulianaNY

Från vänster: Sto u: Juhli (film)(film2)(film3), sto u: Lingela (film)(film2)(film3)sto u: Juliana (film)(film2)

Juverinany,Niann, Essan.NYpdf

Från vänster: Sto u: Juverina (film)(film2)(film3), hingst u: Niann (film)(film2)(film3), sto u: Essann (film)(film2)(film3).

JulineNYY, Freia,Lill.NYpdf

Från vänster: Hingst u: Juline (film)(film2), hingst u: Freia (film)(film2)(film3), sto u: Lill (film)(film2)

Gunsan.SindiNY, SvavaNY
Från vänster: Sto u: Gunsan (film)(film2), sto u: Sindi (film)(film2), sto u: Svava (film)(film2).

Skogsduvan, Levina

Från vänster. Hingst u: Skogsduvan (film)(film2)(film3), hingst u: Levina (film)(film2)(film3).

FÖLLISTA 2021

• Hingst, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Madine 4559 e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Sto, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Smilla 3874 e. Kanel 442 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 u. Lia 1155 e. Raketen 102 – Dollman 81
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux (3/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse

• Sto, brun  (5/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Leena 5655 e:Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, svart (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Sippan e: Junisorken 484 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Russambetesföreningen Lojsta hed/Ingvar Andersson

• Sto, svart (9/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Bruden 5136 e:  Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, svart (10/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Jessan 5897 e: Jagga Ess 583 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, fux (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, fux, vhip (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Hillda e: Qvitt 619 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, fux, stjärn (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn

• Sto, brun (12/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, brun (12/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, fux (13/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Fillipin 5432  e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

• Hingst, fux (13/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

• Hingst, brun (14/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 – Klipp 9
Ägare: Carina och Stern Öjefors Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Hingst, fux (14/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Catinka 5412  e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Sto, fux (15/5) SÅLD
e: Clip 712 u: L-vira e: Whisky 594 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse
.

• Hingst, fux (16/5) SÅLD
e: Clip 712 u:Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun (17/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Hingst, brun, vhip (19/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Sindirella 6033 e: Gulldis 635 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

• Sto, brun (21/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juhli 
e: Whisky 594 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97

Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 415 Hemse

• Sto, brun (23/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Sto, brun (27/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juliana 3871 e. Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn 

• Sto, brun (28/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Hingst, brun (9/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Niann 4433 e: Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, fux (9/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Essann 5910 e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby

• Hingst, svart (13/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Juline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse

• Hingst, brun (13/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Freia 5955 e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn

• Sto, brun (16/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Lill 6039 e: Gulldis 635 u: Levinda 3642 e. Othello G 431 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster

• Sto, fux (19/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Gunsan 5956 e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, brun (21/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

• Sto, brun (26/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Svava 5400 e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Hingst, fux (28/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klinte Rannarve 198
623 76 Klintehamn

• Hingst, brun (1/7) SÅLD
e: Clip 712 u: Levina 5248 e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster

Föl 2021

Madineny, SmillaNY. Fröken HedHY

Från vänster: Hingst u: Madine (film)(film2),(film3)(film4) sto u: Smilla (film)(film2)(film3), hingst u: Fröken Hed (film)(film2)

LeenaNYNY,.Sippan,NY MajviNY

 Från vänster: Sto u: Leena (film)(film2)(film3), hingst u: Sippan, hingst (film)(film2) u: Majvi (film)(film2)(film3)(film4)

BrudenNY,.JessanNYNY,Babben.NYNYpdf

Från vänster: Sto u: Bruden (film)(film2)(film3), hingst u: Jessan (film)(film2)(film3), sto u: Babben (film)(film2)(film3)

HilldaNY, MinnasNY,.Bridget
Från vänster: Hingst u: Hillda (film)(film2), sto u: Minnas (film)(film2), sto u: Bridget (film)(film2)

QådanNYNY, FillipinNY, PlaskNY

Från vänster: Sto u: Qådan (film)(film2), sto u: Fillipin (film)(film2),  hingst u: Plask (film)(film2)(film3)

JosefinNYNY, CatinkanyNYNY...,.L-viranyNY,pdf

Från vänster: Hingst u: Josefin (film)(film2)(film3), hingst u: Catinka (film)(film2)(film3)(film4), sto u: L-Vira (film)(film2)(film3)
TöaNYny, KåsanNYNY, SindirellaNY

Från vänster: Hingst u: Töa (film)(film2)(film3), hingst u: Kåsan (film)(film2)(film3)(film4), hingst u: Sindirella (film) (film2)
JuhliNY,LingelaNYNY,JulianaNY

Från vänster: Sto u: Juhli (film)(film2)(film3), sto u: Lingela (film)(film2)(film3)sto u: Juliana (film)(film2)

Juverinany,Niann, Essan.NYpdf

Från vänster: Sto u: Juverina (film)(film2)(film3), hingst u: Niann (film)(film2)(film3), sto u: Essann (film)(film2)(film3).

JulineNYY, Freia,Lill.NYpdf

Från vänster: Hingst u: Juline (film)(film2), hingst u: Freia (film)(film2)(film3), sto u: Lill (film)(film2)

Gunsan.SindiNY, SvavaNY
Från vänster: Sto u: Gunsan (film)(film2), sto u: Sindi (film)(film2), sto u: Svava (film)(film2).

Skogsduvan, Levina

Från vänster. Hingst u: Skogsduvan (film)(film2)(film3), hingst u: Levina (film)(film2)(film3).

FÖLLISTA 2021

• Hingst, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Madine 4559 e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Sto, brun (2/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Smilla 3874 e. Kanel 442 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 u. Lia 1155 e. Raketen 102 – Dollman 81
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux (3/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Anna Ericsson, Lojsta Skote 414, 62359 Hemse

• Sto, brun  (5/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Leena 5655 e:Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse

• Hingst, svart (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Sippan e: Junisorken 484 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, fux, stjärn (7/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Russambetesföreningen Lojsta hed/Ingvar Andersson

• Sto, svart (9/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Bruden 5136 e:  Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, svart (10/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Jessan 5897 e: Jagga Ess 583 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, fux (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Hingst, fux, vhip (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Hillda e: Qvitt 619 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, fux, stjärn (11/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn

• Sto, brun (12/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster

• Sto, brun (12/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, fux (13/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Fillipin 5432  e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse

• Hingst, fux (13/5)  SÅLD
e: Clip 712 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239, 62194 Visby

• Hingst, brun (14/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 – Klipp 9
Ägare: Carina och Stern Öjefors Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Hingst, fux (14/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Catinka 5412  e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Gerum Ajmunde 155, 62356 Hemse

• Sto, fux (15/5) SÅLD
e: Clip 712 u: L-vira e: Whisky 594 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse
.

• Hingst, fux (16/5) SÅLD
e: Clip 712 u:Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse

• Hingst, brun (17/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Hingst, brun, vhip (19/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Sindirella 6033 e: Gulldis 635 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

• Sto, brun (21/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juhli 
e: Whisky 594 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97

Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 415 Hemse

• Sto, brun (23/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Klaves Hage 4 623 77 Klintehamn

• Sto, brun (27/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juliana 3871 e. Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn 

• Sto, brun (28/5) SÅLD
e: Clip 712 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Hingst, brun (9/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Niann 4433 e: Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Sto, fux (9/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Essann 5910 e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby

• Hingst, svart (13/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Juline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse

• Hingst, brun (13/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Freia 5955 e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e: Kanel 442 u: Aja 3094 e: Grane 253 u: Juli 2247
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn

• Sto, brun (16/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Lill 6039 e: Gulldis 635 u: Levinda 3642 e. Othello G 431 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland 622 54 Romakloster

• Sto, fux (19/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Gunsan 5956 e: Gulldis 635 u: Rebina 3430 e: Rebell 369 u: Berina 2364 e: Ponte 230 u: Britta 124
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby

• Sto, brun (21/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse

• Sto, brun (26/6)  SÅLD
e: Clip 712 u: Svava 5400 e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse

• Hingst, fux (28/6) SÅLD
e: Clip 712 u: Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klinte Rannarve 198
623 76 Klintehamn

• Hingst, brun (1/7) SÅLD
e: Clip 712 u: Levina 5248 e. Duktig 568 u. Levinda3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster