Föl till salu

I vår kommer fölen efter Whisky 594. Läs mer om honom här.
Stoföl kostar 7 500 kr (inklusive moms)
Hingstföl kostar 5 500 kr  (inklusive moms)
Fölen är vid leverans chip- och frysmärkta. Köparen namnger fölet och löser ut passet.
Hjälp med samordning av transport till fastlandet kan ordnas.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig!
KONTAKT: Tillsyningsman Ingvar Andersson tel 070/5478268.
Du kan även mejla: kontakt@lojstahedrussen.se
Vid frågor om namnregistrering kontakta: registrator@gotlandsruss.se
• Så går det till att köpa föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR.
• Tips om hantering av föl från Lojsta hed:  KLICKA HÄR

Alla föl presenteras med bild och härstamning längre ned på denna sida. Här är föllistan för 2016.

FÖLLISTA 2016 (e: Gulldis 635)

Fröken Hed ny, Olva ny, Catinka ny

Från vänster: Sto u: Fröken Hed 5431 (film), sto u: Olva 5413 (film), sto u: Catinka 5412 (film).

Lingela ny, Smilla ny, Vira

Från vänster: Hingst u: Lingela 4130 (film), hingst u: Smilla 3874 (film), hingst u: Vira 4043 (film).

Madine NY., Sindi, Vissla

Från vänster: Sto u: Madine 4559 (film), sto u: Sindi 5537 (film), hingst u: Vissla 4512 (film).

Bridget, Essan ny, Plask NY

Från vänster: Sto u: Bridget 4399 (film), sto u: Essann (film), hingst u: Plask 5296 (film).

Leona ny, Svava ny, Lin

Från vänster: Hingst u: Leona 4127 (film), hingst u: Svava 5400 (film), hingst u: Lin 4825 (film).

Niann, Leena, Ärla

Från vänster: Sto u: Niann 4433 (film), sto u: Leena 5655 (film), sto u: Ärla 4725 (film).

Fillipin, Bruden NYNY, Majvi l jpeg

Från vänster: Hingst u: Fillipin 5432 (film), hingst u: Bruden (film) hingst u: Majvi 4247(film),

Skogsduvan NY, Duva, Töa

Från vänster: sto u: Skogsduvan 5402 (film), Hingst u: Duva 4513 (film), sto u: Töa 4514 (film).
Mariella, Juliana, Sippan NY
Från vänster: Hingst u: Mariella 3922 (film), hingst u: Juliana 3871 (film), hingst u: Sippan 4438 (film)

Kåsan, Levinda, Babben

Från vänster: Hingst u: Kåsan 5401 (film), sto u: Levinda 3642 (film).

 

• Sto  Brun, stjärn (24/4) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Fröken Hed 5431 e. Lego-Lasse 603 – u. Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102.
Ägare: Anna Ericsson, Näckrosvägen 20, 903 52 Umeå/Lojsta tel. 070-2704099

• Sto  Brun, stjärn (25/4) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Olva 5413 e:Timon 533 u. Olivia 3200 e: Inter 380 u. Olga 2498 . e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83.
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Sto  Brun, vhip (25/4) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Catinka 5412 e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80.
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353, Hemse Tel: 0498-484866

• Hingst  Brun, stjärn (25/4) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141, 621 52 Visby Tel: 0498-248348

• Hingst Ljbr, stjärn (27/4) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Vira 4043 e .Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483543

• Hingst  Brun, vhip (28/4) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Smilla 3874 e. Kanel 442 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 u. Lia 1155 e. Raketen 102 – Dollman 81
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Sto  Brun (2/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Madine 4559 e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby Tel: 0498-248348

• Sto  Brun, stjärn (3/5) KVAR I FLOCKEN
e: Gulldis 635 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse tel: 0498-48 46 88

• Hingst Brun, stjärn (4/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Vissla 4512 e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Sto Brun, stjärn (4/5) KVAR I FLOCKEN
e: Gulldis 635 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Sto Brun, stjärn (5/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Essann e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-21 27 47

• Hingst Brun, vhip (6/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby tel. 0498-21 27 47

• Hingst Brun (7/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse tel: 070-4443602

Hingst Brun, vhip (7/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Svava 5400 e. Timon 533 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 u. Linett 1730 e.Sven 195 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498/212747

Hingst Brun, stjärn (8/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Lin 4825 e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9 62377, Klintehamn Tel: 0739-297793

• Sto Brun, stjärn (8/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-21 27 47

• Sto Brun, vhip (14/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse tel: 070-4443602

• Sto Brun, vtvbf (14/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Hingst Brun stjärn (18/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse tel.0498-48 80 51

• Hingst Brun stjärn (19/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Bruden 5136  e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst Brun stjärn (20/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Stig Andersson, Mickelbys Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483520

• Sto Brun (21/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9, 62377 Klintehamn Tel: 0739-297793

• Hingst Brun (21/5)  SÅLD
e: Gulldis 635 u: Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483543

• Sto Brun stjärn (27/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Hingst Brun stjärn (27/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Mariella 3922 e. Kanel 442 u. Maribella 3478 e. Rebell 369 u. Marika 2249 e. Ponte 230 – Raketen 102
Ägare: Syskonen Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Hingst Brun stjärn (27/5) SÅLD
e: Gulldis 635 u: Juliana 3871 e.Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn Tel: 0498-488030

• Hingst Brun (1/6)  SÅLD
e: Gulldis 635 u: Kåsan 5401 e. Timon 533 u. Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498/212747

• Hingst Brun (1/6)  SÅLD
e: Gulldis 635 u: Sippan 4438 e: Junisorken 484 u. Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483488

• Sto 
Brun vhip (4/6) KVAR I FLOCKEN
e: Gulldis 635 u: Levinda 3642 e. Othello G 431 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379 e. Atle 180 – Dollman 81
Ägare: Gotlands läns hushållningssällskap, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

 

 

 

Föl tidigare år