Föl till salu

Här är alla föl födda 2017 efter Whisky 594.
Stoföl kostar 7 500 kr (inklusive moms)
Hingstföl kostar 5 500 kr (inklusive moms)
Fölen är vid leverans chip- och frysmärkta. Köparen namnger fölet och betalar passet.
Hjälp med samordning av transport till fastlandet kan ordnas.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig!
KONTAKT: Tillsyningsman Ingvar Andersson tel 070-5478268
Du kan även mejla: kontakt@lojstahedrussen.se
Vid frågor om namnregistrering kontakta: registrator@gotlandsruss.se

• Så går det till att köpa föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR.
• Tips om hantering av föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR
Alla föl presenteras med bild och härstamning längre ned på denna sida.

FÖLLISTA 2017 (e: Whisky 594)

yrväder, juline, QådanFrån vänster: hingst u: Yrväder 5678 (film), hingst u: Juline 5237 (film), sto u: Qådan 4754 (film)

Catinka maj-Leona-Vissla majFrån vänster: hingst u: Catinka 5412 (film), sto u: Leona 4127 (film), sto u: Vissla 4512 (film).Josefin, Jolli, BridgetnyFrån vänster: sto u: Josefin 4182 (film), sto u: Jolli 4181 (film), sto u: Bridget 4399 (film).

UtskriftFrån vänster: hingst u: Lingela 4130 (film), hingst u: Plask 5296 (film), hingst u: Rebina 3430 (film).

Från vänster: hingst u: Bruden 5136 (film), hingst u: Sindi 5537 (film), hingst u: Viktoria 4134 (film).
SkogsduvanX, JuverinaX, MajviFrån vänster: hingst u: Skogsduvan 5402 (film), sto u: Juverina 4135 (film), sto u: Majvi 4247 (film)Olva, essan maj, babbenmajFrån vänster: sto u: Olva 5413 (film), hingst u: Essan (film), sto u: Babben 4137 (film).UtskriftFrån vänster: hingst u: Interina 3327 (film), sto u: Töa 4514 (film), sto u: Madine 4559 (film).UtskriftFrån vänster: sto u: Juliana 3871 (film), hingst u: Fillipin 5432 (film), sto u: Vira 4043 (film)Minnas, Levina maj, Niann24JUNI17
Från vänster: hingst u: Minnas 4437 (film), sto u: Levina 5248 (film), hingst u. Niann 4433 (film).Duva, Lin
Från vänster: hingst u: Duva 4513 (film) , sto u: Lin 4825 (film), sto u: Sippan 4438 (film).

Leena 27juni17NYFrån vänster: hingst u: Leena 5655 (film)

 

Försäljningslista

 Hingst brun, stjärn (1/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Yrväder 5678 e: Tyfon 617 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Göran Graaf, Mellangatan 7 B, 621 57 Visby Tel: 0498-219321

•  Hingst svart, stjärn, snp (1/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Juline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse tel. 0498-483488

•  Sto brun (1/5)  KVAR I FLOCKEN
e: Whisky 594 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-488126

• Hingst
brun, vhip (2/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Catinka 5412 e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353, Hemse Tel: 0498-484866

• Sto
 svart (2/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse tel: 070-4443602

• Sto brun (4/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Vissla 4512 e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Sto
brun (5/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 – Klipp 9
Ägare: Carina och Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Sto brun (5/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Jolli 4181 e. Kanel 442 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Carina Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Sto brun (6/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (6/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby Tel: 0498-248348

• Hingst brun, stjärn (7/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby tel. 0498-21 27 47

• Hingst brun, stjärn (7/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby Tel: 0498-218715

• Hingst brun (11/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Bruden 5136 e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (11/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse tel: 0498-48 46 88

• Hingst brun (11/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Viktoria 4134 e. Juventus 468 u. Silvia 2367 e. Ponte 230 u. Saudi 910 e. Raketen 102 – Klipp 93
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (12/5) SÅLD
e: Whisky 594 u Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9, 62377 Klintehamn Tel: 0739-297793

• Sto brun, stjärn (12/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby Tel: 0498-218715

• Sto brun, vhip (7/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Stig Andersson db, Mickelbys Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483520

• Sto brun (14/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Olva 5413 e. Timon 533 u. Olivia 3200 e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Hingst brun, stjärn (15/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Essann e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-21 27 47

• Sto brun, stjärn (16/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (16/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379 e. Atle 180 – Dollman 81
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Sto svart (15/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u:Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Sto brun (20/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Madine 4559 e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby Tel: 0498-248348

• Sto brun, stjärn (21/5)  KVAR I FLOCKEN
e: Whisky 594 u: Juliana 3871  e. Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn Tel: 0498-488030

• Hingst brun, vhip (21/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u. Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse tel.0498-48 80 51

• Sto brun, stjärn (21/5) KVAR I FLOCKEN
e: Whisky 594 u. Vira 4043 e Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483543

• Hingst brun, vhip (22/5) SÅLD
e: Whisky 594 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn Tel: 070-893 27 05

• Sto svart, vhip (24/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u Levina 5248  e. Duktig 568 u. Levinda 3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster tel.0498-202240

• Hingst brun (28/5) SÅLD
e: Whisky 594 u. Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-21 27 47

• Hingst brun (29/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483543

• Sto brun (29/5) SÅLD
e: Whisky 594 u. Lin 4825 e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9 62377, Klintehamn Tel: 0739-297793

• Sto brun (31/5) SÅLD
e: Whisky 594 u.Sippan 4438  e. Junisorken 484 u. Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483488

• Hingst brun vhip (14/6) SÅLD
e: Whisky 594 u: Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse tel: 070-4443602

 

 

 

 

Föl tidigare år