Föl till salu

Här är årets alla föl efter Whisky 594.
Stoföl kostar 7 500 kr (inklusive moms)
Hingstföl kostar 5 500 kr (inklusive moms)
Fölen är vid leverans chip- och frysmärkta. Köparen namnger fölet och löser ut passet.
Hjälp med samordning av transport till fastlandet kan ordnas.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig!
KONTAKT: Tillsyningsman Ingvar Andersson tel 070-5478268
Du kan även mejla: kontakt@lojstahedrussen.se
Vid frågor om namnregistrering kontakta: registrator@gotlandsruss.se

• Så går det till att köpa föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR.
• Tips om hantering av föl från Lojsta hed: KLICKA HÄR
Alla föl presenteras med bild och härstamning längre ned på denna sida.


FÖLLISTA 
2017 (e: Whisky 594)

yrväder, juline, QådanFrån vänster: hingst u: Yrväder 5678 (film), hingst u: Juline 5237 (film), sto u: Qådan 4754 (film)

Catinka maj-Leona-Vissla majFrån vänster: hingst u: Catinka 5412 (film), sto u: Leona 4127 (film), sto u: Vissla 4512 (film).Josefin, Jolli, BridgetnyFrån vänster: sto u: Josefin 4182 (film), sto u: Jolli 4181 (film), sto u: Bridget 4399 (film).

UtskriftFrån vänster: hingst u: Lingela 4130 (film), hingst u: Plask 5296 (film), hingst u: Rebina 3430 (film).

Från vänster: hingst u: Bruden 5136 (film), hingst u: Sindi 5537 (film), hingst u: Viktoria 4134 (film).
SkogsduvanX, JuverinaX, MajviFrån vänster: hingst u: Skogsduvan 5402 (film), sto u: Juverina 4135 (film), sto u: Majvi 4247 (film)Olva, essan maj, babbenmajFrån vänster: sto u: Olva 5413 (film), hingst u: Essan (film), sto u: Babben 4137 (film).UtskriftFrån vänster: hingst u: Interina 3327 (film), sto u: Töa 4514 (film), sto u: Madine 4559 (film).UtskriftFrån vänster: sto u: Juliana 3871 (film), hingst u: Fillipin 5432 (film), sto u: Vira 4043 (film)Minnas, Levina maj, Niann24JUNI17
Från vänster: hingst u: Minnas 4437 (film), sto u: Levina 5248 (film), hingst u. Niann 4433 (film).Duva, Lin
Från vänster: hingst u: Duva 4513 (film) , sto u: Lin 4825 (film), sto u: Sippan 4438 (film).

Leena 27juni17NYFrån vänster: hingst u: Leena 5655 (film)

 

Försäljningslista

 Hingst brun, stjärn (1/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Yrväder 5678 e: Tyfon 617 u: Ärla 4725 e. John Russ 422 u. Svalan 3431 e. Rebell 369 u. Lisett 2248 e. Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Göran Graaf, Mellangatan 7 B, 621 57 Visby Tel: 0498-219321

•  Hingst svart, stjärn, snp (1/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Juline 5237 e. Duktig 568 u. Sippan 4438 ue. Junisorken 484 uu. Josefin 4182 – Kanel 422 – Inter 380
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum,62356 Hemse tel. 0498-483488

•  Sto brun (1/5)  EV. KVAR I FLOCKEN
e: Whisky 594 u: Qådan 4754 e. John Russ 422 u. Corint 3304 e. Inter 380 u. Dentina 1736 e Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-488126

• Hingst
brun, vhip (2/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Catinka 5412 e. Timon 533 u. Aina 2854 e. Furir 354 u. Rallika 2567 e. Hubertus 299 u. Ralli 982 e. Raketen 102 – Botajr 80
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353, Hemse Tel: 0498-484866

• Sto
 svart (2/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse tel: 070-4443602

• Sto brun (4/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Vissla 4512 e. Junisorken 484 u. Brinna 3303 e. Inter 380 u. Berit 1548 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Sto
brun (5/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 – Klipp 9
Ägare: Carina och Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Sto brun (5/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Jolli 4181 e. Kanel 442 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Carina Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Sto brun (6/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Bridget 4399 e. Junisorken 484 u. Bricenta 2687 e. Center 330 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (6/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Lingela 4130 e. Juventus 468 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby Tel: 0498-248348

• Hingst brun, stjärn (7/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Plask 5296 e. Duktig 568 u. Töa 4514 ue. Junisorken 484 uu. Tina 3883 – Kanel 442 – Center 330
Ägare: Tobias Mattsson, Träkumla, Ingvards 239,62194 Visby tel. 0498-21 27 47

• Hingst brun, stjärn (7/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Rebina 3430 e. Rebell 369 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby Tel: 0498-218715

• Hingst brun (11/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Bruden 5136 e. Duktig 568 u. Bridget 4399 e. Junisorken 484 ue. Bricenta 2687 e. Center 330 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (11/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Sindi 5537 e. Tyfon 617 u. Madine 4559 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Eva Twengström och Mats Pettersson, Sindarve 623 50 Hemse tel: 0498-48 46 88

• Hingst brun (11/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Viktoria 4134 e. Juventus 468 u. Silvia 2367 e. Ponte 230 u. Saudi 910 e. Raketen 102 – Klipp 93
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (12/5) SÅLD
e: Whisky 594 u Skogsduvan 5402 e. Timon 533 u. Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9, 62377 Klintehamn Tel: 0739-297793

• Sto brun, stjärn (12/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Juverina 4135 e. Juventus 468 u. Berina 2364 e. Ponte 230 u. Britta 1240 e. Atle 180 – Revel General 106
Ägare: Hilding Norrby, Box 1487, 621 25 Visby Tel: 0498-218715

• Sto brun, vhip (7/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Majvi 4247 e. Juventus 468 u. Lili 3803 e. Kanel 442 u. Liana 3326 e. Inter 380 – Hubertus
Ägare: Stig Andersson db, Mickelbys Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483520

• Sto brun (14/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Olva 5413 e. Timon 533 u. Olivia 3200 e. Inter 380 u. Olga 2498 e. Chaplin 261 u. Olli 451 e. Klipp 93 – Kurre 83
Ägare: Stern Öjefors, Levide skogs 195, 62353 Hemse Tel: 0498-484866

• Hingst brun, stjärn (15/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Essann e: Jagga Ess 583 u: Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-21 27 47

• Sto brun, stjärn (16/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Babben 4137 e. Juventus 468 u. Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 – Atle 180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Hingst brun, stjärn (16/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Interina 3327 e. Inter 380 u. Levida 2851 e. Furir 354 u. Lovan 1379 e. Atle 180 – Dollman 81
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 622 54 Romakloster Tel: 0498-202240

• Sto svart (15/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u:Töa 4514 e. Junisorken 484 u. Tina 3883 e. Kanel 442 u. Certina2688 e. Center 330 – Ponte 230
Ägare: Ingela Johansson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483579

• Sto brun (20/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u: Madine 4559 e. John Russ 422 u. Mandarin 3509 e. Othello G 431 u. Maizena 2683 e. Center 330 – Sven 195
Ägare: Ingela Lindgren, Jungmansgatan 141 1 tr, 621 52 Visby Tel: 0498-248348

• Sto brun, stjärn (21/5)  EV. KVAR I FLOCKEN
e: Whisky 594 u: Juliana 3871  e. Kanel 442 u. Aja 3094 e. Grane 253 u. Juli 2247 e. Ponte 230 – Klippman 97
Ägare: Börje Johansson, Södra kustvägen 39, 62377 Klintehamn Tel: 0498-488030

• Hingst brun, vhip (21/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u. Fillipin 5432 e. Lego-Lasse 603 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Ingvar Andersson, Autsarve Lojsta 623 59 Hemse tel.0498-48 80 51

• Sto brun, stjärn (21/5) EV. KVAR I FLOCKEN
e: Whisky 594 u. Vira 4043 e Juventus 468 u. Lira 2682 e. Rajman 232 u. Lisett 2248 e Ponte 230 – Sven 195
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483543

• Hingst brun, vhip (22/5) SÅLD
e: Whisky 594 u. Minnas 4437 e. Junisorken 484 u. Maizena 2683 e. Center 330 u. Meta 1544 e. Sven 195 – Atle 180
Ägare: Reine Lindgren, Hejde Prästgården 607A 62375 Klintehamn Tel: 070-893 27 05

• Sto svart, vhip (24/5)  SÅLD
e: Whisky 594 u Levina 5248  e. Duktig 568 u. Levinda 3642 ue. Othello G 431 uu. Levida 2851 – Furir 354 – Atle180
Ägare: Hushållningssällskapet Gotland, 62254 Romakloster tel.0498-202240

• Hingst brun (28/5) SÅLD
e: Whisky 594 u. Niann 4433 e. Junisorken 484 u. Gardenia 2684 e. Hubertus 299 u. Dentina 1736 e. Atle 180 – Raketen 102
Ägare: Tobias Mattsson och Allan Keldergard, Kelder Linde, 623 57 Hemse 0498-21 27 47

• Hingst brun (29/5) SÅLD
e: Whisky 594 u: Duva 4513 e. Junisorken 484 u. Fina 2855 e. Furir 354 u. Lina 1983 e. Sven 195 – Nils Dacke 94
Ägare: Bernt Hägg, Hägvalds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483543

• Sto brun (29/5) SÅLD
e: Whisky 594 u. Lin 4825 e. John Russ 422 u. Linnéa 2566 e. Hubertus 299 u. Majvi 1242 e. Sven 195 – Gullding 108
Ägare: Patrik Gustavsson, Klausevägen 9 62377, Klintehamn Tel: 0739-297793

• Sto brun (31/5) SÅLD
e: Whisky 594 u.Sippan 4438  e. Junisorken 484 u. Josefin 4182 e. Kanel 442 u. Olivia 3200 e. Inter 380 – Chaplin 261
Ägare: Simon Pettersson, Likmunds Gerum, 623 56 Hemse Tel: 0498-483488

• Hingst brun vhip (14/6) SÅLD
e: Whisky 594 u: Leena 5655 e. Tyfon 617 u: Leona 4127 e. Juventus 468 u. Leonora 2823 e. Petrol 339 u. Lojsta 2428 e. Hubertus 299 – Raketen 102
Ägare: Birgitta Cramér, Stabbgårdsgatan 47 62350 Hemse tel: 070-4443602

 

 

 

 

Föl tidigare år